Obsah

Kampaň Litter Less

 

Kampaň Litter less - videa

Podívejte se na naše videa, která jsme natočili: 

Kampaň Litter less – 2014 
https://www.y­outube.com/wat­ch?… 

Kampaň Litter less – 2015 
https://www.y­outube.com/wat­ch?…

 

Naše škola zahájila kampaň Litter less a oslavila světový den ekoškol

Kampaň Litter LessKampaň Litter LessKampaň Litter Less

Další fotografie z akce naleznete na:

http://6zs.raj­ce.idnes.cz/…n_Lit­terless

 

ZAPOJENÍ DO CELOROČNÍ KAMPANĚ LITTER LESS.

V záři jsme se opětovně zapojili do celoroční kampaně Litter less – když méně znamená více, aneb Snižme množství odpadu. Tématem kampaně je předcházení či minimalizace vzniku odpadů. Na kampani se podílí převážně členové ekotýmu a žáci prvního stupně, kteří mají letos třídění na starost. Našim cílem bude získat chybějící prostředky na nákup nádob na tříděný odpad.

Lenka Poórová

 

Litter less - How to save? (jak šetřit?)

Litter less - How to save? (jak šetřit?)

 

Zahájení kampaně Litter less

Ve čtvrtek 7. 11. 2013 v 9:45 minut naše škola slavnostně vstoupila do mezinárodně kampaně na podporu snižování odpadu Litter less.

Kampaň odstartoval projev členky školního ekotýmu Linh: „Dnes 7. 11. 2013 naše škola vstupuje společně s dalšími školami z celé České republiky do mezinárodní kampaně Litter less, do kampaně na podporu snižování odpadu. Po celý rok se budeme snažit snížit produkci odpadů a to nejen na naší škole, ale i u nás doma. Proto já člen ekotýmu vás všechny ostatní vybízím na souboj s odpadem. Nebuďme lhostejní a začněme se opravdu řídit naším školním heslem – Třídím, tedy jsem. Odstartujeme nyní kampaň vhozením víčka od pet lahve do příslušného koše.“

Žáci symbolicky odhodili víčko od pet lahve do příslušné nádoby a tím zahájili kampaň.

 

On Tuesday – 7th November at 9:45, our school officialy joined the international campaign to promote waste reduction Litter less.This campaign was started by the ceremonial speach one of the members of our school ECOTEAM – Linh.

„Today 7th November 2013 – our school is joining the international compaign Litter less promoting waste recuction with other schools from the whole Czech Republic. Throughout the year we are going to try reduce waste not only at school, but also at home. This is the reason why I encourege all of you to fight with the waste. Don ´t be indiferent and begin to really follow the motto – I sort, therefore I am. We are starting the campaign by throwing caps from PET bottles into the appropriate bin.“

Ekotým připravil pro tuto příležitost novou nástěnku.

Zahájení kampaně Litter lessZahájení kampaně Litter less