Obsah

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

A co to vlastně ta environmentální výchova je?

(EVVO – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)

1

Cílem environmentální výchovy v České republice je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, které je v dané situaci a při daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.

Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních prostředků. EVVO k takovému jednání připravuje a motivuje, samotné jednání je věcí svobodného rozhodnutí jednotlivce.

 

Jeden z programů, který podporuje environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice, je Recyklohraní, do kterého se zapojila i naše škola. Dále jsme zapojeni do mezinárodního programu EKOŠKOL zřizovaným sdružením Tereza.

 


Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta - Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí [online]. Copyright © 2008 [cit. 14.05.2017]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/evvo