Obsah

Dokumenty

Žádosti

Žádost o IVP Staženo: 372x | 04.09.2018

Žádost o uvolnění z vyučování Staženo: 547x | 04.09.2018

Žádost o uvolnění z TV Staženo: 323x | 04.09.2018

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2017/2018 Staženo: 131x | 20.09.2018

Výroční zpráva 2016/2017 Staženo: 225x | 19.10.2017

Výroční zpráva pro školní rok 2015/2016 Staženo: 279x | 01.02.2017

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování Staženo: 315x | 01.02.2017

Výroční zpráva EVVO Staženo: 406x | 01.02.2017

Tabulka úspěšnosti přijímacího řízení Staženo: 307x | 01.02.2017

Nejlepší výsledky našich žáků Staženo: 391x | 01.02.2017

Výroční zpráva-rozbory hospodaření Staženo: 280x | 01.02.2017

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet 2019 Staženo: 99x | 08.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 60x | 21.09.2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 Staženo: 116x | 08.06.2018

Schválený návrh rozpočtu na rok 2018 Staženo: 214x | 24.10.2017

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2021 Staženo: 251x | 26.04.2017

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Staženo: 473x | 09.04.2018

Školní řád

Školní řád Staženo: 179x | 21.09.2018

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Staženo: 137x | 09.04.2018

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost Staženo: 117x | 10.12.2018

Stránka