Obsah

Dokumenty

Žádosti

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 195x | 02.04.2020

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 112x | 01.04.2020

Žádost o prodloužení docházky Staženo: 190x | 24.06.2019

Žádost o IVP Staženo: 755x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z vyučování Staženo: 1018x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z TV Staženo: 594x | 11.04.2019

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020/2021 Staženo: 14x | 16.09.2021

Výroční zpráva 2019/2020 Staženo: 239x | 16.09.2020

Výroční zpráva 2018/2019 Staženo: 406x | 22.09.2019

Výroční zpráva 2017/2018 Staženo: 592x | 20.09.2018

Výroční zpráva 2016/2017 Staženo: 488x | 19.10.2017

Výroční zpráva 2015/2016 Staženo: 599x | 22.09.2019

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování Staženo: 752x | 01.02.2017

Výroční zpráva EVVO Staženo: 871x | 01.02.2017

Tabulka úspěšnosti přijímacího řízení Staženo: 526x | 01.02.2017

Nejlepší výsledky našich žáků Staženo: 702x | 01.02.2017

Výroční zpráva-rozbory hospodaření Staženo: 568x | 01.02.2017

Rozpočty

Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025 Staženo: 9x | 26.09.2021

Rozpočet na rok 2022 Staženo: 12x | 26.09.2021

Rozpočet na rok 2021 Staženo: 77x | 14.10.2020

Stránka