Obsah

Dokumenty

Žádosti

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 170x | 02.04.2020

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 98x | 01.04.2020

Žádost o prodloužení docházky Staženo: 178x | 24.06.2019

Žádost o IVP Staženo: 729x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z vyučování Staženo: 987x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z TV Staženo: 580x | 11.04.2019

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/2020 Staženo: 152x | 16.09.2020

Výroční zpráva 2018/2019 Staženo: 367x | 22.09.2019

Výroční zpráva 2017/2018 Staženo: 568x | 20.09.2018

Výroční zpráva 2016/2017 Staženo: 476x | 19.10.2017

Výroční zpráva 2015/2016 Staženo: 572x | 22.09.2019

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování Staženo: 738x | 01.02.2017

Výroční zpráva EVVO Staženo: 833x | 01.02.2017

Tabulka úspěšnosti přijímacího řízení Staženo: 511x | 01.02.2017

Nejlepší výsledky našich žáků Staženo: 680x | 01.02.2017

Výroční zpráva-rozbory hospodaření Staženo: 537x | 01.02.2017

Rozpočty

Rozpočet na rok 2021 Staženo: 63x | 14.10.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024 Staženo: 65x | 14.09.2020

Rozpočet na rok 2020 Staženo: 134x | 14.10.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2023 Staženo: 131x | 11.10.2019

Stránka