Obsah

Dokumenty

Žádosti

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 67x | 02.04.2020

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 47x | 01.04.2020

Žádost o prodloužení docházky Staženo: 123x | 24.06.2019

Žádost o IVP Staženo: 640x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z vyučování Staženo: 872x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z TV Staženo: 519x | 11.04.2019

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/2020 Staženo: 20x | 16.09.2020

Výroční zpráva 2018/2019 Staženo: 236x | 22.09.2019

Výroční zpráva 2017/2018 Staženo: 494x | 20.09.2018

Výroční zpráva 2016/2017 Staženo: 421x | 19.10.2017

Výroční zpráva 2015/2016 Staženo: 471x | 22.09.2019

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování Staženo: 653x | 01.02.2017

Výroční zpráva EVVO Staženo: 767x | 01.02.2017

Tabulka úspěšnosti přijímacího řízení Staženo: 465x | 01.02.2017

Nejlepší výsledky našich žáků Staženo: 619x | 01.02.2017

Výroční zpráva-rozbory hospodaření Staženo: 461x | 01.02.2017

Rozpočty

Rozpočet na rok 2021 Staženo: 22x | 14.10.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024 Staženo: 29x | 14.09.2020

Rozpočet na rok 2020 Staženo: 91x | 14.10.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2023 Staženo: 88x | 11.10.2019

Stránka