Obsah

Dokumenty

Žádosti

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 89x | 02.04.2020

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 66x | 01.04.2020

Žádost o prodloužení docházky Staženo: 146x | 24.06.2019

Žádost o IVP Staženo: 666x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z vyučování Staženo: 909x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z TV Staženo: 539x | 11.04.2019

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/2020 Staženo: 53x | 16.09.2020

Výroční zpráva 2018/2019 Staženo: 290x | 22.09.2019

Výroční zpráva 2017/2018 Staženo: 528x | 20.09.2018

Výroční zpráva 2016/2017 Staženo: 442x | 19.10.2017

Výroční zpráva 2015/2016 Staženo: 495x | 22.09.2019

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování Staženo: 696x | 01.02.2017

Výroční zpráva EVVO Staženo: 788x | 01.02.2017

Tabulka úspěšnosti přijímacího řízení Staženo: 484x | 01.02.2017

Nejlepší výsledky našich žáků Staženo: 642x | 01.02.2017

Výroční zpráva-rozbory hospodaření Staženo: 486x | 01.02.2017

Rozpočty

Rozpočet na rok 2021 Staženo: 41x | 14.10.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024 Staženo: 46x | 14.09.2020

Rozpočet na rok 2020 Staženo: 112x | 14.10.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2023 Staženo: 103x | 11.10.2019

Stránka