Obsah

Dokumenty

Žádosti

Žádost o IVP Staženo: 437x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z vyučování Staženo: 656x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z TV Staženo: 365x | 11.04.2019

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2017/2018 Staženo: 212x | 20.09.2018

Výroční zpráva 2016/2017 Staženo: 260x | 19.10.2017

Výroční zpráva pro školní rok 2015/2016 Staženo: 319x | 01.02.2017

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování Staženo: 366x | 01.02.2017

Výroční zpráva EVVO Staženo: 456x | 01.02.2017

Tabulka úspěšnosti přijímacího řízení Staženo: 350x | 01.02.2017

Nejlepší výsledky našich žáků Staženo: 448x | 01.02.2017

Výroční zpráva-rozbory hospodaření Staženo: 324x | 01.02.2017

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet 2019 Staženo: 144x | 08.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 87x | 21.09.2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 Staženo: 155x | 08.06.2018

Schválený návrh rozpočtu na rok 2018 Staženo: 248x | 24.10.2017

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2021 Staženo: 287x | 26.04.2017

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Staženo: 558x | 09.04.2018

Školní řád

Školní řád Staženo: 242x | 21.09.2018

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Staženo: 186x | 09.04.2018

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost Staženo: 150x | 10.12.2018

Stránka