Obsah

Dokumenty

Žádosti

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 53x | 02.04.2020

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 36x | 01.04.2020

Žádost o prodloužení docházky Staženo: 108x | 24.06.2019

Žádost o IVP Staženo: 619x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z vyučování Staženo: 856x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z TV Staženo: 501x | 11.04.2019

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/2020 Staženo: 2x | 16.09.2020

Výroční zpráva 2018/2019 Staženo: 205x | 22.09.2019

Výroční zpráva 2017/2018 Staženo: 453x | 20.09.2018

Výroční zpráva 2016/2017 Staženo: 408x | 19.10.2017

Výroční zpráva 2015/2016 Staženo: 455x | 22.09.2019

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování Staženo: 575x | 01.02.2017

Výroční zpráva EVVO Staženo: 693x | 01.02.2017

Tabulka úspěšnosti přijímacího řízení Staženo: 456x | 01.02.2017

Nejlepší výsledky našich žáků Staženo: 598x | 01.02.2017

Výroční zpráva-rozbory hospodaření Staženo: 445x | 01.02.2017

Střednědobý výhled rozpočtu

Návrh rozpočtu 2021 Staženo: 7x | 14.09.2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024 Staženo: 6x | 14.09.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2023 Staženo: 71x | 11.10.2019

Schválený návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 73x | 11.10.2019

Stránka