Obsah

Dokumenty

Žádosti

Žádost o IVP Staženo: 396x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z vyučování Staženo: 583x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z TV Staženo: 334x | 11.04.2019

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2017/2018 Staženo: 156x | 20.09.2018

Výroční zpráva 2016/2017 Staženo: 238x | 19.10.2017

Výroční zpráva pro školní rok 2015/2016 Staženo: 291x | 01.02.2017

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování Staženo: 336x | 01.02.2017

Výroční zpráva EVVO Staženo: 423x | 01.02.2017

Tabulka úspěšnosti přijímacího řízení Staženo: 320x | 01.02.2017

Nejlepší výsledky našich žáků Staženo: 408x | 01.02.2017

Výroční zpráva-rozbory hospodaření Staženo: 296x | 01.02.2017

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet 2019 Staženo: 117x | 08.10.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 Staženo: 68x | 21.09.2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022 Staženo: 131x | 08.06.2018

Schválený návrh rozpočtu na rok 2018 Staženo: 226x | 24.10.2017

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2021 Staženo: 263x | 26.04.2017

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Staženo: 506x | 09.04.2018

Školní řád

Školní řád Staženo: 204x | 21.09.2018

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Staženo: 155x | 09.04.2018

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost Staženo: 128x | 10.12.2018

Stránka