Obsah

Dokumenty

Žádosti

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Staženo: 34x | 02.04.2020

Žádost o odklad povinné školní docházky Staženo: 19x | 01.04.2020

Žádost o prodloužení docházky Staženo: 94x | 24.06.2019

Žádost o IVP Staženo: 596x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z vyučování Staženo: 836x | 11.04.2019

Žádost o uvolnění z TV Staženo: 489x | 11.04.2019

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2018/2019 Staženo: 176x | 22.09.2019

Výroční zpráva 2017/2018 Staženo: 432x | 20.09.2018

Výroční zpráva 2016/2017 Staženo: 390x | 19.10.2017

Výroční zpráva 2015/2016 Staženo: 432x | 22.09.2019

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování Staženo: 520x | 01.02.2017

Výroční zpráva EVVO Staženo: 654x | 01.02.2017

Tabulka úspěšnosti přijímacího řízení Staženo: 438x | 01.02.2017

Nejlepší výsledky našich žáků Staženo: 572x | 01.02.2017

Výroční zpráva-rozbory hospodaření Staženo: 426x | 01.02.2017

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2023 Staženo: 51x | 11.10.2019

Schválený návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 50x | 11.10.2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2023 Staženo: 58x | 11.10.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 Staženo: 53x | 24.09.2019

Rozpočet 2019 Staženo: 254x | 08.10.2018

Stránka