Obsah

RecyklohraníRecyklohraní

Program Recyklohraní podporuje environmentální výchovu za základních a středních školách v České Republice. Tento program vznikl již v roce 2008 a naše škola se do tohoto projektu také zapojila. Cílem je prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Kromě třídění odpadů sbírají naši žáci použité baterie a drobná elektrozařízení.

Více informací naleznete na:

http://www.recyklohrani.cz