Obsah

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:

Strnadová Alexandra (2. oddělení)

Brei Eliška (asistent pedagoga)

 

Vychovatelky:

Šplichalová Petra (1. oddělení)

Kameniarová Lenka (3. oddělení)

Neubauerová Jaroslava (4. oddělení)

Štichová Jiřina (5. oddělení)

Petrovková Veronika (asistent pedagoga)

 

Provozní doba:

ranní družina: 6:30 - 8:00 hod.

odpolední družina: 11:40 - 16:45 hod.

 

Telefon:

354 433 678

 

POPLATEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje zřizovatel. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD činí 200 Kč měsíčně za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé dítě v případě docházky sourozenců do ŠD. Rodiče dětí zařazených do ŠD budou provádět úhradu neinvestičních nákladů 2x ročně.

Za první pololetí uhradí 800 Kč do 20. října.

Za druhé pololetí uhradí 1200 Kč do 20. února.

 

Doklad o zaplacení ŠD odevzdají vychovatelce. 

Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnou o jeho vyřazení ze ŠD od prvního dne následujícího měsíce.