Obsah

Školní družina

Vedoucí vychovatelka:

Strnadová Alexandra (2. oddělení)

 

Vychovatelky:

Šplichalová Petra (1. oddělení)

Kameniarová Lenka (3. oddělení)

Neubauerová Jaroslava (4. oddělení)

Štichová Jiřina (5. oddělení)

Petrovková Veronika (asistent pedagoga)

 

Provozní doba:

ranní družina: 6:30 - 8:00 hod.

odpolední družina: 11:40 - 16:45 hod.

 

Telefon:

354 433 678

Září v ŠD

POPLATEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje zřizovatel. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD činí 100 Kč měsíčně za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé dítě v případě docházky sourozenců do ŠD. Rodiče dětí zařazených do ŠD budou provádět úhradu neinvestičních nákladů 2x ročně.

Za první pololetí uhradí 400 Kč do 20. října.

Za druhé pololetí uhradí 600 Kč do 20. února.

 

Doklad o zaplacení ŠD odevzdají vychovatelce. 

Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnou o jeho vyřazení ze ŠD od prvního dne následujícího měsíce.

 


 

Vracení školného za školní družinu

Vážení rodiče,
na základě Vyhlášky 74/2005 Sb. ředitel školy nemůže vracet školné za družinu ani převádět na nový školní rok. Právní úprava mu to neumožňuje. Jediný způsob, jak lze vrátit úplatu za období mimořádného opatření, je písemné odhlášení dítěte ze školní družiny k 31.3. Na základě vaší žádosti vám budou finance vráceny.
Pokud tak neučiníte nejpozději do pátku 28. srpna 2020, budou finance za období duben - červen použity na zlepšení prostředí a vybavení školní družiny.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Štěpánka Dostálová
     ředitelka školy