Obsah

Co je vlastně EKOŠKOLA?

oficiální stránky ekoškoly

 

O programu Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

Průběh programu

Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci a učitelé aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění.Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita).

Ekoškola

Spolupráce se Sdružením Tereza

Sdružení Tereza je organizace, která vznikla v Praze v roce 1979. V dnešní době Tereza vzdělává přes 94 000 dětí a spolupracuje s více než 750 školami. Naše ekoškola je právě jednou z těchto vybraných škol.

Pro Sdružení Tereza jsou zásadní dvě hodnoty:

  • životní prostředí

  • ​vzdělávání

Právě díky hodnotám, které jsou pro Terezu stěžejní, může existovat spolupráce se základními školami. Vděčíme jí za existenci dlouhodobých vzdělávacích programů jako je právě EKOŠKOLA. 6. ZŠ v Chebu je do programu ekoškola dlouhodobě zapojena a spolupráce Terezou si velmi cení.

 

Sdružení Tereza