Obsah

Ředitelské volnoŘeditelské volno -obrázek

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů na dny 29. 6. a 30. 6. 2020. Provoz bude uzavřen i pro odpolední skupiny a školní jídelnu.
Vysvědčení za školní rok 2019/20 bude žákům vydáno 26. 6. 2020.

                                Mgr. Štěpánka Dostálová
                                    ředitelka školy        

Novinky ve výuce - aktualizováno! 

V rámci rozvolňování mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID-19 byla vytvořena nová pravidla pro výuku ve školách. Školy začnou fungovat v určitém omezeném režimu za přesně stanovených podmínek. Jedná se zejména o následující nové úpravy výuky:

Další informace:

 

Aktuální informace a pokyny budou sdělovány prostřednictvím systému EduPage, v případě nejasností kontaktujte vyučují.

 

Mgr. Štěpánka Dostálová
ředitelka školy      

Úřední doba do zahájení přímé výuky:
pondělí a středa
9:00 – 12:00

Language globus Informace pro žáky cizince.

03.06.2020

Čtenářský klub

Čtenářský klub

Čtenářský klub je zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, snaží se probudit v dětech lásku ke knihám.

Detail

27.05.2020

Covid deník

Covid deník

Deník ve stavu nouze

Detail

25.05.2020

Ředitelské volno

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna.

Detail

19.05.2020

Rouška

Darujeme roušky

Roušky od Svazu vietnamských žen.

Detail

15.05.2020

Hygienická pravidla pro školní jídelnu

Pravidla pro strávníky i zaměstnance školy.

Detail

11.05.2020

Otevření EKOkroužku

Otevření EKOkroužku

Od 11.5.2020 je v souladu s usnesením vlády znovu umožněna osobní účast žáků v zájmových útvarech.

Detail

05.05.2020

Workout logo

Workout u šestky

V areálu naší školy by mohlo vzniknout nové workoutové hřiště.

Detail

05.05.2020

Přijímací zkoušky na SŠ

Příprava na přijímačky pro deváťáky

Pokyny pro zařazení žáka 9. ročníku do skupiny k přípravě na přijímací řízení.

Detail

05.05.2020

Zápis žáků

Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků

Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku školního roku 2020/21.

Detail

13.03.2020

odhlášení obědů

odhlášení obědů v době karantény

Detail

13.03.2020

Zrušení lyžařského kurzu

Zrušení lyžařského kurzu

Aktuální informace k lyžařskému kurzu.

Detail

11.03.2020

Zavřeno (cedule)

Uzavření školy

V rámci opatření proti šíření onemocnění COVID-19 se škola uzavírá do odvolání.

Detail

11.03.2020

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování za školní rok 2018/2019

Hodnotící zpráva o činnosti v oblasti rizikového chování za školní rok 2018/2019

Detail

09.03.2020

Dvojjazyčná třída

Dvojjazyčná třída

Reportáž o přípravě dvojjazyčné třídy na naší škole.

Detail

08.03.2020

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

23. 3. 2020, od 10:00 do 15:00

Detail