Obsah

pozvánka

Zápisy do prvních tříd 

Ve středu 10.4. a ve čtvrtek 11.4. se uskuteční zápisy dětí do prvních tříd. Jsou určeny pro budoucí školáky, kteří se narodili v období od 1. září 2012 do 31. srpna 2013. Rodiče nebo zákonní zástupci musí k zápisu přinést rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Zápisy budou po oba dny probíhat od 14 do 17 hodin.

Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad školní docházky, musí žádost doložit doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě zájmu rodičů je možné domluvit si schůzku s vedením školy, prohlídku školy či návštěvu ve třídách. Nejlepší možnost se naskytne 4.4., kdy na naší škole pořádáme EKO Den otevřených dveří.

logo

EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. 6. základní škola v Chebu získala tento prestižní titul v červnu 2015. Ve školním roce 2016/2017 jsme úspěšně tento titul obhájili. Bližší informace získáte v záložce Ekoškola.

Titul

6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB

Vyučování na 6. základní škole  Cheb bylo zahájeno v roce 1970. Školu tvoří dva samostatné pavilony spojené prosklenou chodbou. Součástí je školní jídelna s družinou.

U budovy je také víceúčelový  areál se školním hřištěm.

Zřizovatelem školy je od ledna 2003 Město Cheb a škola je od tohoto data v právní subjektivitě.

Svojí polohou (nádraží, bazén, zimní stadion atd.) vyhovuje nejen žákům spádové oblasti, ale i dojíždějícím z širokého okolí. Budova školy a školní jídelny byla zateplena ve školním roce 2013/2014. V letošním školním roce byla dokončena rekonstrukce tělocvičny.