Obsah

JarmarkJarmark2

INFORMACE SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

Vážení rodiče,

řada z vás se na mě obrací s prosbou o kontakt na logopeda, protože má dítě vadu řeči. Čekací doby a dojezdná vzdálenost jsou dlouhé, navíc je třeba pravidelně na nápravu docházet.

Než se tedy dostanete na řadu, doporučuji vám pomoci dítěti prostřednictvím velmi pěkných videí na www.youtube.com „Logopedie s úsměvem“ – Mgr. Martina Kolmanová (www.logopediesusmevem.cz).

Níže odkaz + printscreen některých videí pro lepší orientaci.

                                                                       Mgr. Petra Kučerová, školní speciální pedagog

 

https://www.google.com/search?sca_esv=579423212&rlz=1C1GCEU_csCZ970CZ970&q=logopedie+s+%C3%BAsm%C4%9Bvem+youtube&uds=H4sIAAAAAAAA_-Ny5GKPzC8tKU1KFRLNyU_PL0hNyUxVKFY4vKs498jsstRcA8YiWawSCpUQfUbY9QEA8X8IdVoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjymfmYl6qCAxXeh_0HHZC_CCkQxKsJegQIEhAB&ictx=0&biw=1536&bih=714&dpr=1.25&safe=active&ssui=on

EU+

Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025

 

Vážení rodiče,

na základě projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025, do kterého se naše škola přihlásí 17.10.2023, bude možné využít dotovaných obědů pro děti.

Kdo může být podpořen:

 1. Žáci z rodin ohrožených chudobou a materiální deprivací navštěvující školu. Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na základě příjmové a sociální situace rodin.
 2. Rodina žáka, která je v nepříznivé finanční situaci v případě, že:
 • zákonný zástupce/rodič pobírá dávky v hmotné nouzi (doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí) a dávky pěstounské péče a tuto skutečnost osvědčí čestným prohlášením, jehož přílohou bude potvrzení Úřadu práce ČR o přiznání doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí na školní rok, ve kterém bude poskytnuta dotace na podporu stravování nebo
 • zákonný zástupce/rodič, který se ocitne v krátkodobé nebo dlouhodobé nepříznivé finanční situaci (exekuce, insolvence, úmrtí jednoho ze zákonných zástupců/rodičů apod.) a tu doloží čestným prohlášením a zároveň vyjádřením 3. strany, kterou dle charakteru nepříznivé finanční situace mohou být:
  • sociální pracovníci obcí II. a III. typu,
  • OSPOD,
  • ředitel školy/školského zařízení, které dítě navštěvuje,
  • právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí,
  • poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami,
  • multidisciplinární tým.

Oběd

Co musíte udělat:

 1. Vyplnit čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování na školní rok 2023/2024.
 2. Doložit potvrzení o pobírání příspěvku hmotné nouze, příspěvku na bydle, živobytí aj. dle výše uvedených informací, a to nejdéle do 10.10.2023 do kanceláře školy.
 3. Po odevzdání požadovaných dokladů se přihlásit u paní vedoucí ve školní jídelně a zakoupit si čip na obědy.
 4. Čerpat obědy může dítě již následný den po přihlášení ve školní jídelně. Čím dříve doložíte doklady, tím dříve může vaše dítě začít čerpat podporu ve formě dotovaných obědů.

 

Čestná prohlášení si můžete vyzvednout v kanceláři školy, a to v době od 7:40 -8:00 nebo od 13:30 – 15:30.

V případě dotazů prosím kontaktujte vedení školy na telefonu 354 433 180, 731 612 429 nebo osobně v kanceláři školy

Mgr. Štěpánka Černá, MBA, ředitelka školy

 

Dokumenty:

Obědy do škol - informace (171.74 kB)

Čestné prohlášení (214.11 kB)

„Šestka“ má mistra republiky!

 

Ve dnech 7.-8. září se   se v Brně konalo republikové finále soutěže OVOV - Olympijský odznak všestrannosti.  Celkem 616 nejúspěšnější účastníků krajských kol z celé České republiky zde poměřilo své síly a užilo si bohatý doprovodný program. Náš žák 9. ročníku Maxmilián Petr Vogel se nominoval 1. místem v krajském kole a v této nesmírně náročné soutěži zvítězil i v kole celostátním! Předvedl špičkové výkony v těchto disciplínách: skok daleký, trojskok, kliky, skoky přes švihadlo, sedy-lehy, shyby, hod medicinbalem, sprint 60 metrů a dribling.

Maxovi patří obrovská gratulace a velké díky za vynikající reprezentaci nejen 6. ZŠ, ale také celého našeho města Cheb. Děkujeme též vyučujícímu TV Mgr. R. Friedelovi za pomoc a podporu při přípravě.

OVOV

BEZLEPKOVÉ STRAVOVÁNÍ

 

Vážení rodiče,

od 1.9.2022 město Cheb nabízí žákům možnost bezlepkového stravování. Bezlepkovou stravu bude zajišťovat Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace a následně bude distribuována do školních jídelen dle požadavků.

 

Bezlepková dieta musí být diagnostikována lékařem. Cenové rozpětí se bude pohybovat v rozmezí 30,- až - 60,- Kč dle věku strávníka.

 

Zájemci z řad zákonných zástupců a žáků si mohou na webových stránkách www.msosvobozeni.cz stáhnout přihlášku ke stravování nebo si ji osobně vyzvednout v kanceláři školy od 1.8. – 5.8.2022 vždy od 8:00 do 16:00 hodin a následně ji vyplněnou odevzdat zpět do kanceláře školy, a to nejpozději do 10.8.2022

 

Přihláška ke stažení zde.

 

Bližší informace na telefonu 770 195 687.

 

Mgr. Štěpánka Černá, MBA

ředitelka školy
Bez lepku

05.12.2023

5. prosinec ve 3.B 1

5. prosinec ve 3.B

Od rána se děti těšily na nadílku od Mikuláše. Dorazili i čertíci s anděly. Nikoho pekelníci neodnesli do pekla, ale naopak děti obdarovali sladkostmi. Děti jim zazpívaly vánoční písničku.

Detail

05.12.2023

Medová snídaně 1

Medová snídaně

Ve středu 22.11. se všechny třetí třídy na naší škole zúčastnily zajímavého projektu o nezastupitelnosti včel v naší přírodě, který se konal ve spolupráci s MZ.

Detail

05.12.2023

„Ovoce a zelenina“ bylo téma dalšího setkání s žáky v Tröstau 1

„Ovoce a zelenina“ bylo téma dalšího setkání s žáky v Tröstau

V pátek 1.12. jsme opět vyrazili za dětmi do německého Tröstau. Tentokrát to byla premiéra pro naše prvňáky.

Detail

04.12.2023

Florbal 2

Florbal

naše škola žila florbalem

Detail

29.11.2023

Svět kolem nás

Tanzánie, divoké srdce Afriky

Detail

24.11.2023

Družina v muzeu 1

Družina v muzeu

Seznámení s chebským muzeem trochu jinak

Detail

24.11.2023

Skrz naskrz Císařskými lázněmi 1

Skrz naskrz Císařskými lázněmi

Ve středu 15.11. jsme navštívili velmi pěknou akci s dotovanou dopravou v Karlových Varech. Po nákladné rekonstrukci byla nedávno zpřístupněna budova Císařských lázní, která dnes slouží jako kulturní centrum.

Detail

21.11.2023

Výlet do německého Mehlmeisel 1

Výlet do německého Mehlmeisel

Zde se nachází park s lesními zvířátky a my jsme se za nimi s 1. a 2. třídou vydali ve čtvrtek 16.11.

Detail

20.11.2023

Projekt Jsem laskavec

Projekt Jsem laskavec

13.11. Světový den laskavosti

Detail

20.11.2023

Šestka slaví Halloween 1

Šestka slaví Halloween

31. 10. 2023

Detail

14.11.2023

Projektový den na téma svatý Martin 1

Projektový den na téma svatý Martin

Tento projektový den se uskutečnil ve všech třídách s rozšířenou výukou německého jazyka, tedy ve třídách 1.C, 2.C a 3.C.

Detail

13.11.2023

...

LASKAVEC V 8.C

13.11. byl Den laskavosti

Detail

10.11.2023

Seznámení s EKO kroužkem

Seznámení s EKO kroužkem

Ve středu 8.11. 2023 se děti ve školní družině seznámily s činnosti EKO kroužku na naší škole. Dozvěděly se, jak správně nakládat s odpadem a jak ho účelně třídit.

Detail

10.11.2023

Městská knihovna

Městská knihovna

Ve čtvrtek 8.11. 2023 děti ze školní družiny navštívily Městskou knihovnu v Chebu, kde byl pro ně připraven krásný program. Děti si formou soutěže připomněly české pohádky.

Detail

02.02.2017

Naše družina

Naše družina

Naše družina

Detail

02.02.2017

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Detail