Obsah

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů dne 25. 10. 2023.

Provoz školní družiny a školní jídelny v době ředitelského volna bude přerušen.

Všem strávníkům budou automaticky odhlášeny obědy

Mgr. Štěpánka Černá, MBA

ředitelka školy

 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna 25. 10. 2023 (128.48 kB)

EU+

Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025

 

Vážení rodiče,

na základě projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025, do kterého se naše škola přihlásí 17.10.2023, bude možné využít dotovaných obědů pro děti.

Kdo může být podpořen:

 1. Žáci z rodin ohrožených chudobou a materiální deprivací navštěvující školu. Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na základě příjmové a sociální situace rodin.
 2. Rodina žáka, která je v nepříznivé finanční situaci v případě, že:
 • zákonný zástupce/rodič pobírá dávky v hmotné nouzi (doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí) a dávky pěstounské péče a tuto skutečnost osvědčí čestným prohlášením, jehož přílohou bude potvrzení Úřadu práce ČR o přiznání doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí na školní rok, ve kterém bude poskytnuta dotace na podporu stravování nebo
 • zákonný zástupce/rodič, který se ocitne v krátkodobé nebo dlouhodobé nepříznivé finanční situaci (exekuce, insolvence, úmrtí jednoho ze zákonných zástupců/rodičů apod.) a tu doloží čestným prohlášením a zároveň vyjádřením 3. strany, kterou dle charakteru nepříznivé finanční situace mohou být:
  • sociální pracovníci obcí II. a III. typu,
  • OSPOD,
  • ředitel školy/školského zařízení, které dítě navštěvuje,
  • právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí,
  • poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami,
  • multidisciplinární tým.

Oběd

Co musíte udělat:

 1. Vyplnit čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování na školní rok 2023/2024.
 2. Doložit potvrzení o pobírání příspěvku hmotné nouze, příspěvku na bydle, živobytí aj. dle výše uvedených informací, a to nejdéle do 10.10.2023 do kanceláře školy.
 3. Po odevzdání požadovaných dokladů se přihlásit u paní vedoucí ve školní jídelně a zakoupit si čip na obědy.
 4. Čerpat obědy může dítě již následný den po přihlášení ve školní jídelně. Čím dříve doložíte doklady, tím dříve může vaše dítě začít čerpat podporu ve formě dotovaných obědů.

 

Čestná prohlášení si můžete vyzvednout v kanceláři školy, a to v době od 7:40 -8:00 nebo od 13:30 – 15:30.

V případě dotazů prosím kontaktujte vedení školy na telefonu 354 433 180, 731 612 429 nebo osobně v kanceláři školy

Mgr. Štěpánka Černá, MBA, ředitelka školy

 

Dokumenty:

Obědy do škol - informace (171.74 kB)

Čestné prohlášení (214.11 kB)

„Šestka“ má mistra republiky!

 

Ve dnech 7.-8. září se   se v Brně konalo republikové finále soutěže OVOV - Olympijský odznak všestrannosti.  Celkem 616 nejúspěšnější účastníků krajských kol z celé České republiky zde poměřilo své síly a užilo si bohatý doprovodný program. Náš žák 9. ročníku Maxmilián Petr Vogel se nominoval 1. místem v krajském kole a v této nesmírně náročné soutěži zvítězil i v kole celostátním! Předvedl špičkové výkony v těchto disciplínách: skok daleký, trojskok, kliky, skoky přes švihadlo, sedy-lehy, shyby, hod medicinbalem, sprint 60 metrů a dribling.

Maxovi patří obrovská gratulace a velké díky za vynikající reprezentaci nejen 6. ZŠ, ale také celého našeho města Cheb. Děkujeme též vyučujícímu TV Mgr. R. Friedelovi za pomoc a podporu při přípravě.

OVOV

BEZLEPKOVÉ STRAVOVÁNÍ

 

Vážení rodiče,

od 1.9.2022 město Cheb nabízí žákům možnost bezlepkového stravování. Bezlepkovou stravu bude zajišťovat Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace a následně bude distribuována do školních jídelen dle požadavků.

 

Bezlepková dieta musí být diagnostikována lékařem. Cenové rozpětí se bude pohybovat v rozmezí 30,- až - 60,- Kč dle věku strávníka.

 

Zájemci z řad zákonných zástupců a žáků si mohou na webových stránkách www.msosvobozeni.cz stáhnout přihlášku ke stravování nebo si ji osobně vyzvednout v kanceláři školy od 1.8. – 5.8.2022 vždy od 8:00 do 16:00 hodin a následně ji vyplněnou odevzdat zpět do kanceláře školy, a to nejpozději do 10.8.2022

 

Přihláška ke stažení zde.

 

Bližší informace na telefonu 770 195 687.

 

Mgr. Štěpánka Černá, MBA

ředitelka školy
Bez lepku

02.10.2023

Evropský týden sportu - 2023 1

Evropský týden sportu - 2023

Naše škola se jako každý rok zapojila do projektu Evropský týden sportu. Evropský týden sportu je iniciativou Evropské komise na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě.

Detail

27.09.2023

Den zdraví a bezpečí 1

Den zdraví a bezpečí

V pátek 22.9.2023 navštívila naše třída dopolední program pro školy a školky na Krajince.

Detail

25.09.2023

Přespolní běh – skupina okresního kola 22.9.2023

Přespolní běh – skupina okresního kola 22.9.2023

Sportovní areál „Krajinka“ v Chebu

Detail

19.09.2023

Zažít město jinak! 1

Zažít město jinak!

Byl název společenské akce konané v neděli 18.9. ve Valdštejnově ul.

Detail

18.09.2023

1.místo ve štafetě 1

1.místo ve štafetě

Dne 8.9. 2023 proběhly Chebské sportovní hry pro 3.třídy.

Detail

13.09.2023

.

Ekokroužek

Oblíbená mimoškolní aktivita poběží i letos!

Detail

10.09.2023

„Šestka“ má mistra republiky! 1

„Šestka“ má mistra republiky!

Republikové finále soutěže OVOV 7.-8. 9. 2023

Detail

01.09.2023

Malování jídelny 

Malování jídelny 

Malování jídelny 

Detail

24.08.2023

Zpátky do školy

Informace pro nově příchozí žáky a jejich zákonné zástupce.

Detail

24.08.2023

DHL

Podpora firmy DHL

18. 8. 2023

Detail

30.06.2023

Chebský hrad

Chebský hrad

Dne 22.6.2023 navštívily děti ze ŠD Chebský hrad. Společně jsme se seznámili s historií, ale také s pověstmi tohoto hradu.

Detail

29.06.2023

Rozloučení se školním rokem 2022 - 2023 1

Rozloučení se školním rokem 2022 - 2023

Ve čtvrtek 15. 6. a v pondělí 26. 6. 2023 děti ze školní družiny navštívily McDonald´s.

Detail

27.06.2023

Paintball 9.A

Paintball 9.A

... jaké to bylo...

Detail

27.06.2023

Vodáci

Kurz vodní turistiky - Vltava 2023

... jaké to bylo...

Detail

02.02.2017

Naše družina

Naše družina

Naše družina

Detail

02.02.2017

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Detail