Obsah

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

 

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů na dny 2. 5. a 3. 5. 2024.

Provoz školní družiny a školní jídelny v době ředitelského volna bude přerušen.  Všem strávníkům budou automaticky odhlášeny obědy.

 

                                                                                               Mgr. Štěpánka Černá, MBA 
                                                                                                          ředitelka školy

Uzavření hlavního vchodu

Zápis

Veškeré informace k zápisu žáků do 1. tříd ve školním roce 2024/2025 naleznete zde:

zapis-zaku-do-zs/

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vážení rodiče, z důvodu velkého zájmu o zápis do  bilingvní třídy, navyšujeme počet rezervací. Nově je možné se rezervovat na tyto dny a časy:

18.4. od 11:00 -13:00

19.4. od 9:00 -12:00

22.4. od 12:00 - 16:00

Pro případné přeregistrace nás kontaktujte na tel. 775 920 058 nebo 731 612 429.

 

NJ_1.třída

Srdečně Vás zveme na akci: "JAK SE UČÍ V CHEBU".

Jak se učí v ChebuJak se učí v Chebu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se učí v Chebu _ leták Typ: PDF dokument, Velikost: 7.43 MB

Jak se učí v Chebu _ besedy Typ: PDF dokument, Velikost: 7.31 MB

RODIČOVSKÁ KAVÁRNA s odbornými besedami

18. 4. 2024, 16:00 - 17:00 hod.


Jak pomoci dětem s učením - trénink paměti.

Kde: sborovna 6. základní školy Cheb (vchod zelenou branou přes šatny)
Lektor: Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti
 

Program kavárny ke stažení zde: Plakát Typ: PDF dokument, Velikost: 589.71 kB

 

Odkaz na přihlášení:
https://forms.gle/r2gAncrbFVFfx4QeA

nebo pomocí QR kódu.
Formulář_gr code

 

 

 

 

 


Těšíme se na Vás.

INFORMACE SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

Vážení rodiče,

řada z vás se na mě obrací s prosbou o kontakt na logopeda, protože má dítě vadu řeči. Čekací doby a dojezdná vzdálenost jsou dlouhé, navíc je třeba pravidelně na nápravu docházet.

Než se tedy dostanete na řadu, doporučuji vám pomoci dítěti prostřednictvím velmi pěkných videí na www.youtube.com „Logopedie s úsměvem“ – Mgr. Martina Kolmanová (www.logopediesusmevem.cz).

Níže odkaz + printscreen některých videí pro lepší orientaci.

                                                                       Mgr. Petra Kučerová, školní speciální pedagog

 

https://www.google.com/search?sca_esv=579423212&rlz=1C1GCEU_csCZ970CZ970&q=logopedie+s+%C3%BAsm%C4%9Bvem+youtube&uds=H4sIAAAAAAAA_-Ny5GKPzC8tKU1KFRLNyU_PL0hNyUxVKFY4vKs498jsstRcA8YiWawSCpUQfUbY9QEA8X8IdVoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjymfmYl6qCAxXeh_0HHZC_CCkQxKsJegQIEhAB&ictx=0&biw=1536&bih=714&dpr=1.25&safe=active&ssui=on

EU+

Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025

 

Vážení rodiče,

na základě projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025, do kterého se naše škola přihlásí 17.10.2023, bude možné využít dotovaných obědů pro děti.

Kdo může být podpořen:

 1. Žáci z rodin ohrožených chudobou a materiální deprivací navštěvující školu. Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na základě příjmové a sociální situace rodin.
 2. Rodina žáka, která je v nepříznivé finanční situaci v případě, že:
 • zákonný zástupce/rodič pobírá dávky v hmotné nouzi (doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí) a dávky pěstounské péče a tuto skutečnost osvědčí čestným prohlášením, jehož přílohou bude potvrzení Úřadu práce ČR o přiznání doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí na školní rok, ve kterém bude poskytnuta dotace na podporu stravování nebo
 • zákonný zástupce/rodič, který se ocitne v krátkodobé nebo dlouhodobé nepříznivé finanční situaci (exekuce, insolvence, úmrtí jednoho ze zákonných zástupců/rodičů apod.) a tu doloží čestným prohlášením a zároveň vyjádřením 3. strany, kterou dle charakteru nepříznivé finanční situace mohou být:
  • sociální pracovníci obcí II. a III. typu,
  • OSPOD,
  • ředitel školy/školského zařízení, které dítě navštěvuje,
  • právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí,
  • poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami,
  • multidisciplinární tým.

Oběd

Co musíte udělat:

 1. Vyplnit čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování na školní rok 2023/2024.
 2. Doložit potvrzení o pobírání příspěvku hmotné nouze, příspěvku na bydle, živobytí aj. dle výše uvedených informací, a to nejdéle do 10.10.2023 do kanceláře školy.
 3. Po odevzdání požadovaných dokladů se přihlásit u paní vedoucí ve školní jídelně a zakoupit si čip na obědy.
 4. Čerpat obědy může dítě již následný den po přihlášení ve školní jídelně. Čím dříve doložíte doklady, tím dříve může vaše dítě začít čerpat podporu ve formě dotovaných obědů.

 

Čestná prohlášení si můžete vyzvednout v kanceláři školy, a to v době od 7:40 -8:00 nebo od 13:30 – 15:30.

V případě dotazů prosím kontaktujte vedení školy na telefonu 354 433 180, 731 612 429 nebo osobně v kanceláři školy

Mgr. Štěpánka Černá, MBA, ředitelka školy

 

Dokumenty:

Obědy do škol - informace (171.74 kB)

Čestné prohlášení (214.11 kB)

BEZLEPKOVÉ STRAVOVÁNÍ

 

Vážení rodiče,

od 1.9.2022 město Cheb nabízí žákům možnost bezlepkového stravování. Bezlepkovou stravu bude zajišťovat Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace a následně bude distribuována do školních jídelen dle požadavků.

 

Bezlepková dieta musí být diagnostikována lékařem. Cenové rozpětí se bude pohybovat v rozmezí 30,- až - 60,- Kč dle věku strávníka.

 

Zájemci z řad zákonných zástupců a žáků si mohou na webových stránkách www.msosvobozeni.cz stáhnout přihlášku ke stravování nebo si ji osobně vyzvednout v kanceláři školy od 1.8. – 5.8.2022 vždy od 8:00 do 16:00 hodin a následně ji vyplněnou odevzdat zpět do kanceláře školy, a to nejpozději do 10.8.2022

 

Přihláška ke stažení zde.

 

Bližší informace na telefonu 770 195 687.

 

Mgr. Štěpánka Černá, MBA

ředitelka školy
Bez lepku

12.04.2024

obědy v době ŘV

odhlášení obědů

Detail

11.04.2024

ŠD v muzeu 1

ŠD v muzeu

Výstava - Loutka a moderna

Detail

11.04.2024

Exkurze do Houslařské školy 1

Exkurze do Houslařské školy

V úterý 9.4.2024 jsme viděli výrobu kytar, houslí a truhláři z ISŠ v Chebu nám ukázali vybavení jejich dílny. Prohlédli jsme si sklad se dřevem pro výrobu hudebních nástrojů i moderní učebny, kde se žáci učí teorii.

Detail

08.04.2024

Soutěž T-Profi

Soutěž T-Profi

Dne 4.4.2024 se vybraní žáci pátého ročníku 6. základní škola Cheb společně se studenty 2. ročníku ISŠ Cheb zúčastnili osmého ročníku regionálního kola soutěže T- Profi, která se konala na ISŠTE v Sokolově.

Detail

08.04.2024

Poklady starého Chebu I. 1

Poklady starého Chebu I.

Šašek nás provázel po celé trase, vyprávěl dětem o životě ve středověkém Chebu, zpíval si s nimi kramářskou píseň a děti si při různých hrách uvědomovaly odlišnost života v našem městě tehdy a dnes.

Detail

08.04.2024

Velikonoční jarmark U Křížovníků 1

Velikonoční jarmark U Křížovníků

Den před naším velikonočním jarmarkem jsme se byli podívat na velikonoční trh výrobků žáků ISŠ U Křížovníků. Líbila se nám jarní aranžmá, drobné dekorace a tradiční velikonoční pečivo. V upraveném venkovním areálu jsme si dopřáli malé občerstvení, které bylo jako vždycky perfektní!

Detail

04.04.2024

Návštěva porcelánky v Selbu podruhé. 1

Návštěva porcelánky v Selbu podruhé.

Také žáci vyšších ročníků jeli navštívit porcelánku Porzellanikon v nedalekém německém městě Selb.

Detail

04.04.2024

Ozoboti a VEX 1234

Ozoboti a VEX 1234

Děti ze školní družiny se učily zábavnou formou základy programování.

Detail

04.04.2024

Retromuzeum - Jehlou a háčkem

Retromuzeum - Jehlou a háčkem

Děti ze školní družiny navštívily RETROMUZEUM v Chebu. Během prohlídky si mohly prohlédnout staré hračky, mezi kterými byla i sbírka háčkovaných interaktivních zvířátek.

Detail

04.04.2024

Jarmark v kuchyňce 1

Jarmark v kuchyňce

Žáci sedmých tříd v rámci PVP Kuchyňky upekli na jarmark šest velikonočních nádivek.

Detail

27.03.2024

Jarní soutěž v muzeu 2

Jarní soutěž v muzeu

S příchodem jara vyhlásilo Muzeum Cheb výtvarnou soutěž pro děti.

Detail

21.03.2024

Budeme pozorovat 2

Budeme pozorovat

Na exkurzi v Ekocentru v Dolních Dvorech jsme dostali semínka rostlin zapracovaná do malých kuliček z papíru. Abychom mohli rostlinky lépe pozorovat, umístili jsme je na našem školním pozemku.

Detail

20.03.2024

Krajské kolo v německém jazyce 2

Krajské kolo v německém jazyce

Zde opět zabodoval žák 9.A Kryštof Šilhánek, který se v krajském kole v Sokolově umístil na 2. místě. Do celorepublikového kola postupuje sice pouze jako náhradník, i tak moc gratulujeme k úspěchu.

Detail

20.03.2024

Exkurze na téma KLO – alias ZÁCHOD 1

Exkurze na téma KLO – alias ZÁCHOD

Dne 19.3. jsme zamířili do muzea Porzellanikon do Selbu. Prohlídka na téma „záchody napříč časem“ byla určena žákům 2. a 3. tříd s rozšířenou výukou německého jazyka.

Detail

02.02.2017

Naše družina

Naše družina

Naše družina

Detail

02.02.2017

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Detail