Obsah

Zápis

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace

Školního rok 2024/2025

Seznam přijatých uchazečů na 6. ZŠ Cheb Typ: PDF dokument, Velikost: 399.78 kB

Uzavření hlavního vchodu

INFORMACE SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

Vážení rodiče,

řada z vás se na mě obrací s prosbou o kontakt na logopeda, protože má dítě vadu řeči. Čekací doby a dojezdná vzdálenost jsou dlouhé, navíc je třeba pravidelně na nápravu docházet.

Než se tedy dostanete na řadu, doporučuji vám pomoci dítěti prostřednictvím velmi pěkných videí na www.youtube.com „Logopedie s úsměvem“ – Mgr. Martina Kolmanová (www.logopediesusmevem.cz).

Níže odkaz + printscreen některých videí pro lepší orientaci.

                                                                       Mgr. Petra Kučerová, školní speciální pedagog

 

https://www.google.com/search?sca_esv=579423212&rlz=1C1GCEU_csCZ970CZ970&q=logopedie+s+%C3%BAsm%C4%9Bvem+youtube&uds=H4sIAAAAAAAA_-Ny5GKPzC8tKU1KFRLNyU_PL0hNyUxVKFY4vKs498jsstRcA8YiWawSCpUQfUbY9QEA8X8IdVoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjymfmYl6qCAxXeh_0HHZC_CCkQxKsJegQIEhAB&ictx=0&biw=1536&bih=714&dpr=1.25&safe=active&ssui=on

EU+

Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025

 

Vážení rodiče,

na základě projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025, do kterého se naše škola přihlásí 17.10.2023, bude možné využít dotovaných obědů pro děti.

Kdo může být podpořen:

 1. Žáci z rodin ohrožených chudobou a materiální deprivací navštěvující školu. Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na základě příjmové a sociální situace rodin.
 2. Rodina žáka, která je v nepříznivé finanční situaci v případě, že:
 • zákonný zástupce/rodič pobírá dávky v hmotné nouzi (doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí) a dávky pěstounské péče a tuto skutečnost osvědčí čestným prohlášením, jehož přílohou bude potvrzení Úřadu práce ČR o přiznání doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí na školní rok, ve kterém bude poskytnuta dotace na podporu stravování nebo
 • zákonný zástupce/rodič, který se ocitne v krátkodobé nebo dlouhodobé nepříznivé finanční situaci (exekuce, insolvence, úmrtí jednoho ze zákonných zástupců/rodičů apod.) a tu doloží čestným prohlášením a zároveň vyjádřením 3. strany, kterou dle charakteru nepříznivé finanční situace mohou být:
  • sociální pracovníci obcí II. a III. typu,
  • OSPOD,
  • ředitel školy/školského zařízení, které dítě navštěvuje,
  • právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí,
  • poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami,
  • multidisciplinární tým.

Oběd

Co musíte udělat:

 1. Vyplnit čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování na školní rok 2023/2024.
 2. Doložit potvrzení o pobírání příspěvku hmotné nouze, příspěvku na bydle, živobytí aj. dle výše uvedených informací, a to nejdéle do 10.10.2023 do kanceláře školy.
 3. Po odevzdání požadovaných dokladů se přihlásit u paní vedoucí ve školní jídelně a zakoupit si čip na obědy.
 4. Čerpat obědy může dítě již následný den po přihlášení ve školní jídelně. Čím dříve doložíte doklady, tím dříve může vaše dítě začít čerpat podporu ve formě dotovaných obědů.

 

Čestná prohlášení si můžete vyzvednout v kanceláři školy, a to v době od 7:40 -8:00 nebo od 13:30 – 15:30.

V případě dotazů prosím kontaktujte vedení školy na telefonu 354 433 180, 731 612 429 nebo osobně v kanceláři školy

Mgr. Štěpánka Černá, MBA, ředitelka školy

 

Dokumenty:

Obědy do škol - informace (171.74 kB)

Čestné prohlášení (214.11 kB)

BEZLEPKOVÉ STRAVOVÁNÍ

 

Vážení rodiče,

od 1.9.2022 město Cheb nabízí žákům možnost bezlepkového stravování. Bezlepkovou stravu bude zajišťovat Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace a následně bude distribuována do školních jídelen dle požadavků.

 

Bezlepková dieta musí být diagnostikována lékařem. Cenové rozpětí se bude pohybovat v rozmezí 30,- až - 60,- Kč dle věku strávníka.

 

Zájemci z řad zákonných zástupců a žáků si mohou na webových stránkách www.msosvobozeni.cz stáhnout přihlášku ke stravování nebo si ji osobně vyzvednout v kanceláři školy od 1.8. – 5.8.2022 vždy od 8:00 do 16:00 hodin a následně ji vyplněnou odevzdat zpět do kanceláře školy, a to nejpozději do 10.8.2022

 

Přihláška ke stažení zde.

 

Bližší informace na telefonu 770 195 687.

 

Mgr. Štěpánka Černá, MBA

ředitelka školy
Bez lepku

19.06.2024

Nitka a zatoulaný knoflíček 1

Nitka a zatoulaný knoflíček

Dne 30.5. byly děti opět v GAVU na výstavě Evy Volfové. Obdivovaly vyšité obrázky různých předmětů. Samy si nakonec vyrobily koláž z papíru. Akce se nám moc líbila.

Detail

14.06.2024

Na návštěvě ve Hvězdě

Na návštěvě ve Hvězdě

PVP - kuchyňky

Detail

11.06.2024

Nocovka v ŠD 7.6. 2024

Nocovka v ŠD 7.6. 2024

Honba za pokladem

Detail

11.06.2024

Znovu U Křížovníků 1

Znovu U Křížovníků

Tentokrát nám v provozovně ukázali, jak se odměřují suroviny na pečení domácího chleba. Žáci prvního ročníku zase předvedli, jak se naučili zabalovat dárky. Na závěr exkurze jsme si dali občerstvení podle vlastního výběru. Děkujeme p. Melkové za spolupráci v letošním roce.

Detail

11.06.2024

Po stopách chebských nik 1

Po stopách chebských nik

Po stopách chebských nik, aneb projektového vyučování s žáky z Mittelschule Waldsassen Tak zase roce došlo na setkání s žáky 6. tříd z naší partnerské školy.

Detail

10.06.2024

Hrázděný statek v Milíkově 1

Hrázděný statek v Milíkově

ŠD - rozloučení se školním rokem

Detail

10.06.2024

Muzeum - Čápi

Muzeum - Čápi

Dne 22.5. 2024 se děti seznámily s životem chebských čápů. Poutavé vyprávění paní Pečárkové se dětem velice líbilo.

Detail

06.06.2024

Turistický kurz Šumava 2024

Turistický kurz Šumava 2024

V týdnu od 27.5. do 30.5. se zúčastnili žáci osmých tříd turistického kurzu v Železné Rudě.

Detail

04.06.2024

Výlet do historického parku v německém Bärnau 1

Výlet do historického parku v německém Bärnau

Včera, dne 23.05., se třídy 1. a 2.C s rozšířenou výukou německého jazyka vyjely podívat k našim německým sousedům, nasát jejich řeč a rozšířit si svoji německou slovní zásobu. Cílem byl historický skanzen v městečku Bärnau.

Detail

31.05.2024

Atletický trojboj

Atletický trojboj

Okresní kolo

Detail

27.05.2024

Krajské kolo OVOV 1

Krajské kolo OVOV

23. května 2024 v Ostrově

Detail

23.05.2024

Logo

Flóra nás spojuje

Projekt společně realizují Tilia bohemika z. s. s bavorským partnerem Natur-und Kräuterdorfverein Nagel e.V.

Detail

22.05.2024

Trochu jiný den 1

Trochu jiný den

V úterý 21.5. jsme začali den malým občerstvením v podobě domácího chleba s avokádovou pomazánkou. Předposlední hodinu si děti poprvé samy připravily pohoštění.

Detail

19.05.2024

Bezpečná doprava budoucnosti 1

Bezpečná doprava budoucnosti

Výtvarnou a literární soutěž s dopravním zaměřením.

Detail

16.05.2024

Projektový den s partnerskou školou Tröstau – Nagel 1

Projektový den s partnerskou školou Tröstau – Nagel

Ve středu, dne 15.5., jsme opětovně vyrazili za našimi kamarády do Německa. Na programu toho bylo tentokrát více než jen běžná výuka v místní škole. Po počátečním přivítání s novými tvářemi ve škole v Nagel, jsme opět nasedli do autobusu a ujížděli za zvířátky do Mehlmeisel.

Detail

02.02.2017

Naše družina

Naše družina

Naše družina

Detail

02.02.2017

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Detail