Obsah

VYSVĚDČENÍ

Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku, předání vysvědčení a rozloučení se závěrečnými ročníky proběhnou téměř jako v běžném školním roce. Nová úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, která nabyla účinnosti 22. června 2020, umožňuje všem žákům osobní účast na předávání vysvědčení.

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. 2020.

S ohledem na platná hygienická a organizační opatření budou žáci přicházet pro vysvědčení v časových odstupech dle následujícího harmonogramu:

1. - 3. třídy     8:00
4. - 5. třídy     8:15
6.  třídy           8:30
7. - 8. třídy     8:45
9.  třídy           9:00

V uvedených časech se žáci určených tříd shromáždí před školou, kde si je převezmou třídní učitelé. Žáci, kteří se v závěru školního roku neúčastnili přímé výuky ani konzultací, musí předložit Čestné prohlášení a nesmí vykazovat příznaky virového onemocnění. 

Ředitelské volnoŘeditelské volno -obrázek

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji ředitelské volno z provozních důvodů na dny 29. 6. a 30. 6. 2020. Provoz bude uzavřen i pro odpolední skupiny a školní jídelnu.
Vysvědčení za školní rok 2019/20 bude žákům vydáno 26. 6. 2020.

                                Mgr. Štěpánka Dostálová
                                    ředitelka školy        

Novinky ve výuce - aktualizováno! 

V rámci rozvolňování mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID-19 byla vytvořena nová pravidla pro výuku ve školách. Školy začnou fungovat v určitém omezeném režimu za přesně stanovených podmínek. Jedná se zejména o následující nové úpravy výuky:

Další informace:

 

Aktuální informace a pokyny budou sdělovány prostřednictvím systému EduPage, v případě nejasností kontaktujte vyučují.

 

Mgr. Štěpánka Dostálová
ředitelka školy      

Úřední doba do zahájení přímé výuky:
pondělí a středa
9:00 – 12:00

Language globus Informace pro žáky cizince.

29.06.2020

Teambuilding pedagogů

Teambuilding pedagogů

Bublava - DVPP našich pedagogů

Detail

26.06.2020

Slavnostní rozloučení 9. tříd

Slavnostní rozloučení 9. tříd

Poslední rozloučení s deváťáky

Detail

24.06.2020

Vzdálená výuka - logo

Dotazník ke vzdálené výuce

Vaše názory na výuku v době karantény.

Detail

19.06.2020

Wocabee - 1. místo 1

Wocabee - 1. místo

Wocabee

Detail

17.06.2020

Hybridní výuka

Hybridní výuka

Naše škola se rozhodla řešit výuku formou hybridní výuky. Co to vlastně hybridní výuka je a jak to celé probíhá?

Detail

16.06.2020

Akademie 9. tříd - pozvánka

Školní akademie 9. tříd

Pozvánka

Detail

03.06.2020

Čtenářský klub

Čtenářský klub

Čtenářský klub je zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, snaží se probudit v dětech lásku ke knihám.

Detail

27.05.2020

Covid deník

Covid deník

Deník ve stavu nouze

Detail

25.05.2020

Ředitelské volno

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna.

Detail

19.05.2020

Rouška

Darujeme roušky

Roušky od Svazu vietnamských žen.

Detail

15.05.2020

Hygienická pravidla pro školní jídelnu

Pravidla pro strávníky i zaměstnance školy.

Detail

11.05.2020

Otevření EKOkroužku

Otevření EKOkroužku

Od 11.5.2020 je v souladu s usnesením vlády znovu umožněna osobní účast žáků v zájmových útvarech.

Detail

05.05.2020

Workout logo

Workout u šestky

V areálu naší školy by mohlo vzniknout nové workoutové hřiště.

Detail

05.05.2020

Přijímací zkoušky na SŠ

Příprava na přijímačky pro deváťáky

Pokyny pro zařazení žáka 9. ročníku do skupiny k přípravě na přijímací řízení.

Detail

05.05.2020

Zápis žáků

Zápis do 1. tříd - seznam přijatých žáků

Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku školního roku 2020/21.

Detail