Obsah

INFORMACE SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

Vážení rodiče,

řada z vás se na mě obrací s prosbou o kontakt na logopeda, protože má dítě vadu řeči. Čekací doby a dojezdná vzdálenost jsou dlouhé, navíc je třeba pravidelně na nápravu docházet.

Než se tedy dostanete na řadu, doporučuji vám pomoci dítěti prostřednictvím velmi pěkných videí na www.youtube.com „Logopedie s úsměvem“ – Mgr. Martina Kolmanová (www.logopediesusmevem.cz).

Níže odkaz + printscreen některých videí pro lepší orientaci.

                                                                       Mgr. Petra Kučerová, školní speciální pedagog

 

https://www.google.com/search?sca_esv=579423212&rlz=1C1GCEU_csCZ970CZ970&q=logopedie+s+%C3%BAsm%C4%9Bvem+youtube&uds=H4sIAAAAAAAA_-Ny5GKPzC8tKU1KFRLNyU_PL0hNyUxVKFY4vKs498jsstRcA8YiWawSCpUQfUbY9QEA8X8IdVoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjymfmYl6qCAxXeh_0HHZC_CCkQxKsJegQIEhAB&ictx=0&biw=1536&bih=714&dpr=1.25&safe=active&ssui=on

EU+

Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025

 

Vážení rodiče,

na základě projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025, do kterého se naše škola přihlásí 17.10.2023, bude možné využít dotovaných obědů pro děti.

Kdo může být podpořen:

 1. Žáci z rodin ohrožených chudobou a materiální deprivací navštěvující školu. Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na základě příjmové a sociální situace rodin.
 2. Rodina žáka, která je v nepříznivé finanční situaci v případě, že:
 • zákonný zástupce/rodič pobírá dávky v hmotné nouzi (doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí) a dávky pěstounské péče a tuto skutečnost osvědčí čestným prohlášením, jehož přílohou bude potvrzení Úřadu práce ČR o přiznání doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí na školní rok, ve kterém bude poskytnuta dotace na podporu stravování nebo
 • zákonný zástupce/rodič, který se ocitne v krátkodobé nebo dlouhodobé nepříznivé finanční situaci (exekuce, insolvence, úmrtí jednoho ze zákonných zástupců/rodičů apod.) a tu doloží čestným prohlášením a zároveň vyjádřením 3. strany, kterou dle charakteru nepříznivé finanční situace mohou být:
  • sociální pracovníci obcí II. a III. typu,
  • OSPOD,
  • ředitel školy/školského zařízení, které dítě navštěvuje,
  • právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí,
  • poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami,
  • multidisciplinární tým.

Oběd

Co musíte udělat:

 1. Vyplnit čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování na školní rok 2023/2024.
 2. Doložit potvrzení o pobírání příspěvku hmotné nouze, příspěvku na bydle, živobytí aj. dle výše uvedených informací, a to nejdéle do 10.10.2023 do kanceláře školy.
 3. Po odevzdání požadovaných dokladů se přihlásit u paní vedoucí ve školní jídelně a zakoupit si čip na obědy.
 4. Čerpat obědy může dítě již následný den po přihlášení ve školní jídelně. Čím dříve doložíte doklady, tím dříve může vaše dítě začít čerpat podporu ve formě dotovaných obědů.

 

Čestná prohlášení si můžete vyzvednout v kanceláři školy, a to v době od 7:40 -8:00 nebo od 13:30 – 15:30.

V případě dotazů prosím kontaktujte vedení školy na telefonu 354 433 180, 731 612 429 nebo osobně v kanceláři školy

Mgr. Štěpánka Černá, MBA, ředitelka školy

 

Dokumenty:

Obědy do škol - informace (171.74 kB)

Čestné prohlášení (214.11 kB)

„Šestka“ má mistra republiky!

 

Ve dnech 7.-8. září se   se v Brně konalo republikové finále soutěže OVOV - Olympijský odznak všestrannosti.  Celkem 616 nejúspěšnější účastníků krajských kol z celé České republiky zde poměřilo své síly a užilo si bohatý doprovodný program. Náš žák 9. ročníku Maxmilián Petr Vogel se nominoval 1. místem v krajském kole a v této nesmírně náročné soutěži zvítězil i v kole celostátním! Předvedl špičkové výkony v těchto disciplínách: skok daleký, trojskok, kliky, skoky přes švihadlo, sedy-lehy, shyby, hod medicinbalem, sprint 60 metrů a dribling.

Maxovi patří obrovská gratulace a velké díky za vynikající reprezentaci nejen 6. ZŠ, ale také celého našeho města Cheb. Děkujeme též vyučujícímu TV Mgr. R. Friedelovi za pomoc a podporu při přípravě.

OVOV

BEZLEPKOVÉ STRAVOVÁNÍ

 

Vážení rodiče,

od 1.9.2022 město Cheb nabízí žákům možnost bezlepkového stravování. Bezlepkovou stravu bude zajišťovat Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace a následně bude distribuována do školních jídelen dle požadavků.

 

Bezlepková dieta musí být diagnostikována lékařem. Cenové rozpětí se bude pohybovat v rozmezí 30,- až - 60,- Kč dle věku strávníka.

 

Zájemci z řad zákonných zástupců a žáků si mohou na webových stránkách www.msosvobozeni.cz stáhnout přihlášku ke stravování nebo si ji osobně vyzvednout v kanceláři školy od 1.8. – 5.8.2022 vždy od 8:00 do 16:00 hodin a následně ji vyplněnou odevzdat zpět do kanceláře školy, a to nejpozději do 10.8.2022

 

Přihláška ke stažení zde.

 

Bližší informace na telefonu 770 195 687.

 

Mgr. Štěpánka Černá, MBA

ředitelka školy
Bez lepku

21.02.2024

Slam poetry u osmáků

Slam poetry u osmáků

19.2.2024

Detail

18.02.2024

Olympiáda z AJ 1

Olympiáda z AJ

Okresní kolo

Detail

09.02.2024

Po roce U Křížovníků

Po roce U Křížovníků

7.2.2024

Detail

08.02.2024

Školní družina v muzeu 1

Školní družina v muzeu

Jak slavili masopust naši předkové?

Detail

02.02.2024

Bobři

Bobři

V pondělí 15.1. 2024 děti ze školní družiny navštívily muzeum v Chebu, kdy pan Brabec zajímavou přednáškou a názornými ukázkami vysvětlil jak žijí bobři.

Detail

02.02.2024

Život u krmítka pro prvňáčky

Život u krmítka pro prvňáčky

Dne 10.1. 2024 děti vyráběly s paní Veronikou Petrovkovou krmítka pro ptáčky. Dozvěděly se nejen o ptácích co jí, jak jim v zimě pomoci, ale i jaké druhy ptáčků u nás v zimě žijí.

Detail

01.02.2024

Filipův pohár 1

Filipův pohár

Finanční gramotnost 6. ročník

Detail

01.02.2024

Pololetní vysvědčení 1

Pololetní vysvědčení

Rozdávání vysvědčení 31.1.2024 jsme si zpříjemnili všichni ochutnávkou domácího chleba s pomazánkou z avokáda a chlebem s máslem.

Detail

30.01.2024

Přehazovaná

Přehazovaná

školní kolo

Detail

29.01.2024

Ochutnávka exotického ovoce 1

Ochutnávka exotického ovoce

Děti dostaly od firmy BOVYS bedýnku s exotickým ovocem. Ochutnaly jednotlivé druhy a společně jsme si zopakovaly na co se který druh v kuchyni používá a k čemu se nejlépe hodí.

Detail

25.01.2024

Život na krmítku 1

Život na krmítku

Ve středu 24.1.2024 proběhla v prostorách školní družiny - Ptačí hodinka

Detail

25.01.2024

Andrejka opět mezi námi 3

Andrejka opět mezi námi

V úterý 23.1.děti živě besedovaly s p.Lokingovou z MP v Chebu o nejrůznějších typech závislostí.

Detail

24.01.2024

Zumba

22. 11. 2023

Detail

22.01.2024

Setkání s Adélou 1

Setkání s Adélou

V pondělí 22.1.2024 navštívila naši třídu paní Ing. Adéla Martincová z PPP Sokolov.

Detail

02.02.2017

Naše družina

Naše družina

Naše družina

Detail

02.02.2017

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Detail