Obsah

Úřední hodiny

Prázdniny

Zápis

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace

Školního rok 2024/2025

Seznam přijatých uchazečů na 6. ZŠ Cheb Typ: PDF dokument, Velikost: 399.78 kB

Uzavření hlavního vchodu

INFORMACE SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

Vážení rodiče,

řada z vás se na mě obrací s prosbou o kontakt na logopeda, protože má dítě vadu řeči. Čekací doby a dojezdná vzdálenost jsou dlouhé, navíc je třeba pravidelně na nápravu docházet.

Než se tedy dostanete na řadu, doporučuji vám pomoci dítěti prostřednictvím velmi pěkných videí na www.youtube.com „Logopedie s úsměvem“ – Mgr. Martina Kolmanová (www.logopediesusmevem.cz).

Níže odkaz + printscreen některých videí pro lepší orientaci.

                                                                       Mgr. Petra Kučerová, školní speciální pedagog

 

https://www.google.com/search?sca_esv=579423212&rlz=1C1GCEU_csCZ970CZ970&q=logopedie+s+%C3%BAsm%C4%9Bvem+youtube&uds=H4sIAAAAAAAA_-Ny5GKPzC8tKU1KFRLNyU_PL0hNyUxVKFY4vKs498jsstRcA8YiWawSCpUQfUbY9QEA8X8IdVoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjymfmYl6qCAxXeh_0HHZC_CCkQxKsJegQIEhAB&ictx=0&biw=1536&bih=714&dpr=1.25&safe=active&ssui=on

EU+

Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025

 

Vážení rodiče,

na základě projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025, do kterého se naše škola přihlásí 17.10.2023, bude možné využít dotovaných obědů pro děti.

Kdo může být podpořen:

 1. Žáci z rodin ohrožených chudobou a materiální deprivací navštěvující školu. Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na základě příjmové a sociální situace rodin.
 2. Rodina žáka, která je v nepříznivé finanční situaci v případě, že:
 • zákonný zástupce/rodič pobírá dávky v hmotné nouzi (doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí) a dávky pěstounské péče a tuto skutečnost osvědčí čestným prohlášením, jehož přílohou bude potvrzení Úřadu práce ČR o přiznání doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí na školní rok, ve kterém bude poskytnuta dotace na podporu stravování nebo
 • zákonný zástupce/rodič, který se ocitne v krátkodobé nebo dlouhodobé nepříznivé finanční situaci (exekuce, insolvence, úmrtí jednoho ze zákonných zástupců/rodičů apod.) a tu doloží čestným prohlášením a zároveň vyjádřením 3. strany, kterou dle charakteru nepříznivé finanční situace mohou být:
  • sociální pracovníci obcí II. a III. typu,
  • OSPOD,
  • ředitel školy/školského zařízení, které dítě navštěvuje,
  • právnické a fyzické osoby dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí,
  • poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kteří pracují s dětmi, mládeží a rodinami,
  • multidisciplinární tým.

Oběd

Co musíte udělat:

 1. Vyplnit čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování na školní rok 2023/2024.
 2. Doložit potvrzení o pobírání příspěvku hmotné nouze, příspěvku na bydle, živobytí aj. dle výše uvedených informací, a to nejdéle do 10.10.2023 do kanceláře školy.
 3. Po odevzdání požadovaných dokladů se přihlásit u paní vedoucí ve školní jídelně a zakoupit si čip na obědy.
 4. Čerpat obědy může dítě již následný den po přihlášení ve školní jídelně. Čím dříve doložíte doklady, tím dříve může vaše dítě začít čerpat podporu ve formě dotovaných obědů.

 

Čestná prohlášení si můžete vyzvednout v kanceláři školy, a to v době od 7:40 -8:00 nebo od 13:30 – 15:30.

V případě dotazů prosím kontaktujte vedení školy na telefonu 354 433 180, 731 612 429 nebo osobně v kanceláři školy

Mgr. Štěpánka Černá, MBA, ředitelka školy

 

Dokumenty:

Obědy do škol - informace (171.74 kB)

Čestné prohlášení (214.11 kB)

BEZLEPKOVÉ STRAVOVÁNÍ

 

Vážení rodiče,

od 1.9.2022 město Cheb nabízí žákům možnost bezlepkového stravování. Bezlepkovou stravu bude zajišťovat Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace a následně bude distribuována do školních jídelen dle požadavků.

 

Bezlepková dieta musí být diagnostikována lékařem. Cenové rozpětí se bude pohybovat v rozmezí 30,- až - 60,- Kč dle věku strávníka.

 

Zájemci z řad zákonných zástupců a žáků si mohou na webových stránkách www.msosvobozeni.cz stáhnout přihlášku ke stravování nebo si ji osobně vyzvednout v kanceláři školy od 1.8. – 5.8.2022 vždy od 8:00 do 16:00 hodin a následně ji vyplněnou odevzdat zpět do kanceláře školy, a to nejpozději do 10.8.2022

 

Přihláška ke stažení zde.

 

Bližší informace na telefonu 770 195 687.

 

Mgr. Štěpánka Černá, MBA

ředitelka školy
Bez lepku

02.07.2024

Letní kemp

Letní kemp

1.7.2024

Detail

28.06.2024

Poslední horké dny ve škole 1

Poslední horké dny ve škole

jsme si zpříjemnili přípravou a konzumací zmrzlinových pohárů, které si děti samy nazdobily v naší kuchyňce.

Detail

27.06.2024

Nebanice 1

Nebanice

Dne 21. 6. 2024 jsme vyrazili do Nebanic

Detail

27.06.2024

Techmania Science Center 1

Techmania Science Center

Dne 14. 6. 2024 jsme vyrazili do Plzně

Detail

26.06.2024

Na závěr roku jsme si užili společný výlet. 1

Na závěr roku jsme si užili společný výlet.

Brzy ráno jsme vlakem vyrazili do Velkého Luhu. Tam na nás čekalo krásné sportovní hřiště, a hlavně krásné sluneční počasí. Zde si děti zahrály různé míčové hry nebo si mohly zaskotačit na novém dětském hřišti.

Detail

26.06.2024

Kouzelná stezka hradem Loket 1

Kouzelná stezka hradem Loket

V úterý 18.6. navštívily třídy 1.A,1.B, 3.B hrad Loket. Využili jsme dotovanou dopravu a na hradě jsme strávili příjemné dvě hodiny. Děti plnily různé úkoly a hravou formou se seznámily s hradem a s našim největším panovníkem Karlem IV. Výlet se nám všem moc líbil.

Detail

26.06.2024

Sběrný dvůr 1

Sběrný dvůr

V rámci oslavy MDD jsme se podívali do sběrného dvora. Zopakovali jsme si správné třídění jednotlivých druhů odpadů.

Detail

26.06.2024

Ekologický den s Accolade 1

Ekologický den s Accolade

Ve středu 29.5. jsme byli na exkurzi ve firmě Accolade, která staví haly a ty pak pronajímá obchodním řetězcům. U nás na průmyslové zóně je hala pronajatá firmě Kaufland. Děti viděly, jak se balí zboží a také si zabalily svojí krabici. Sledovaly pak cestu svého balíčku halou.

Detail

25.06.2024

Návštěva Parlamentu ČR

Návštěva Parlamentu ČR

žákovský parlament na exkurzi 17. 6. 2024

Detail

20.06.2024

Hurá za zážitky

Hurá za zážitky

Horní Blatná

Detail

20.06.2024

T-Mobile Olympijský běh

T-Mobile Olympijský běh

19.6.2024

Detail

02.02.2017

Naše družina

Naše družina

Naše družina

Detail

02.02.2017

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Vaříme s BIDVESTEM

Detail