Obsah

Seznam zaměstnanců

Třídní učitelé

třída třídní učitel zastupující učitel
I. A Mgr. Sýkorová Martina Krausová Michaela
I. B Mgr. Kýčková Dagmar Mgr. Račáková Marie
I. C Krausová Michaela Mgr. Sýkorová Martina
II. A Mgr. Kulhánková Inge Mgr. Hendrychová Dana
II. B Mgr. Dubská Jitka Ing. Pixová Lucie
III. A Mgr. Kočová Jaroslava Mgr. Mjartanová Sibyla
III. B Mgr. Hendrychová Dana Mgr. Kulhánková Inge
IV. A Ing. Pixová Lucie Mgr. Dubská Jitka
IV. B Mgr. Pleskotová Gabriela Mgr. Kofránková Jana
IV. C Mgr. Mjartanová Sibyla Mgr. Kočová Jaroslava
V. A Mgr. Račáková Marie Mgr. Kýčková Dagmar
V. B Mgr. Trnková Šárka Drač Olga
VI. A Mgr. Jiří Beneš Bc. Jesínek Lukáš
VI. B Mgr. Truhlářová Marie Mgr. Fléglová Miroslava
VI. C Mgr. Bravencová Iveta Bc. Jesínek Lukáš
VII. A Mgr. Šantorová Monika Mgr. Lehocká Alice
VII. B Mgr. Plevná Pavlína Mgr. Kastnerová Sylva
VIII. A Mgr. Laxová Lenka Mgr. Hlavničková Bohuslava
IX. A Mgr. Lukešová Jana Mgr. Lehocká Alice
IX. B Bc. Dlesk Miroslav Mgr. Fléglová Miroslava

 

Netřídní učitelé

Mgr. Dostálová Štěpánka Mgr. Kastnerová Sylva
Drač Olga Mgr. Kofránková Jana
Mgr. Fléglová Miroslava Mgr. Lehocká Alice
Ing., Mgr. Hlavničková Bohuslava Přibová Marie
Bc. Jesínek Lukáš Šplichalová Petra


 

Asistenti pedagoga Školní družina
Kameniarová Lenka Kameniarová Lenka
Neubauerová Jaroslava Neubauerová Jaroslava
Sudorová Veronika Strnadová Alexandra
Štichová Jiřina Šplichalová Petra
Veverková Vlasta Štichová Jiřina

 

Hospodářka školy Mzdová účetní Finanční účetní
Vaníčková Iveta Vaníčková Iveta Hottmarová Jaroslava

 

Školní jídelna Provozní zaměstnanci
Černíková Sofie Bačíková Zuzana
Gläsnerová Monika Hrajnohová Vladimíra
Hrubová Stanislava Komárková Petra
Javorská Bohumila Pořízková Gertruda
Kotrlíková Jitka Seberová Věra
Svobodová Jana Soukupová Jana
  Šebesta Jiří