Obsah

         Ekoškola Zápisy ze schůzí ekotýmu Tereza

 

17. 4. 2019 – Zápis ze schůzky ekotýmu

1. Hodnocení EKODNE

2. Kriteria ekoškoly – příprava na audit

3. Doplnění článků z ekoaktivit na webové stránky školy

 

 

20. 3. 2019 – Zápis ze schůzky ekotýmu

1. Organizace odvozu suchého chleba do DDM Sova

2. Průběžná kontrola přípravy na EKODEN

3. Kontrola záhonku – obnovení cedulí

4. Příprava na ekoaudit – průběžná kontrola splněných úkolů na pracovních listech

 

 

27. 2. 2019 – Zápis ze schůzky ekotýmu

1. Příprava a plány na EKODEN – 4. 4. 2019

2. Příprava akce pro družinu

3. Kontrola funkčnosti srážkoměru

 

 

16. 1. 2019 – Zápis ze schůzky ekotýmu

1. Kontrola ekokodexu ve třídách

2. Přidávat nové druhy semínek do semínkovny

 

 

19. 12. 2018 – Zápis ze schůzky ekotýmu

1. Zahájení schůzky, kontrola docházky

2. Program:

 • Vedení ekotýmu jsou Kristýna Jurčíková a Jan Marjánek
 • Zapisovatel Jan Marjanek
 • Kontrola úkolů z minulého ekotýmu: jména spolužáků, report o recyklační přednášce pro družinu

3. Kontrola úkolů:

 • zhotovení nástěnky s novým ekokodexem

4. Úkoly na další schůzku:

 • Postavit ptáčkům nové krmítko a nasypat do starých  krmítek zrní

 

 

21. 11. 2018 – Zápis ze schůzky ekotýmu

1. Zahájení schůzky, kontrola docházky

2. Program:

 • Přidělení nových členů do skupin (odpady, voda, jídlo, prostředí)
 • Vysvětlení funkcí novým členům ekotýmu + poučení o chování
 • Ve vedení ekotýmu jsou Kristýna Jurčíková a Jan Marjánek
 • Zapisovatel Jan Marjánek
 • Témata: sběr suchého pečiva, sběr víček, sběr plastových lahví, zrní pro ptáčky do krmítek

3. Úkoly na další schůzku:

 • poznat jména svých spolužáků, s ekokroužkem domluvit akci pro družinu z 28.11.
 • udělat nástěnku s ekokodexem pro informování spolužáků

4. Kontrola úkolů:

 

17. 10. 2018 – Zápis ze schůzky ekotýmu

1. Kontrola docházky

2. Program:

 • Sestavení konečné podoby ekokodexu z předchozích návrhů
 • Obnovení stálého ekotýmu
 • určení rolí v ekotýmu, vedení se ujmou K. Jurčíková, J. Marjánek, R. Vysloužilová, K. Našincová
 • Výroba jmenovek

 

19. 9. 2018 – Zápis ze schůzky ekotýmu

1. Kontrola docházky

2. Program:

 • Zahájení nového školního roku
 • Osvěžení informací o ekoškole + 7 kroků ekoškoly

3. Úkoly na další schůzku:

 • zjednodušit ekokodex by si ho pamatovali i nejmenší členové ekotýmu

 

22. 6. 2018 – Zápis ze schůzky ekotýmu

1. Kontrola docházky

2. Program:

 • Vyhodnocení práce ekotýmu za celý školní rok 2017/2018.
 • Diskuze nad fungováním ekotýmu, rozdělením rolí a plnění stanovených úkolů.
 • Založení školních novin s názvem EKOVINY. První vydání bude v elektronické podobě.
 • Poslední návštěva školní zahrádky a sklizeň zeleniny a bylinek. Žáci si odnesli ředkvičky, hrachové lusky, kopr, hlávkový salát a meduňku.
 • Rozdání odměn za pilnou práci v ekotýmu.

 

 

16. 5. 2018 – Zápis ze schůzky ekotýmu

1. Kontrola docházky

2. Program:

 • Ukončení a vyhodnocení soutěže o nejlepší vegetariánský recept. Skupina Jídlo bude prezentovat vybrané recepty pracovnicím školní jídelny.
 • Soutěž  o nové logo ekotýmu stále není uzavřena pro nízkou účast žáků.
 • Diskuse se skupinou Jídloškolní zahrádce, pěstování místních plodin, udržitelném a ekologickém zemědělství. Na příští shůzce ekotýmu bnude možno si sklidit a ochutnat vypěstovanou zeleninu (ředkvička, hrášek, bylinky...).
 • Připomenutí informační EKO nástěnky, která je neustále aktualizována.
 • Návrh na nový ekokodex. Chceme aktuálnější, jednodušší, přehlednější a nám bližší ekokodex.
 • Vyhodnocení Recyklohraní a splněných úkolů. Bodové zhodnocení za odvoz elektrospotřebičů.

3. Kontrola plnění úkolů:

 • Pravidelná péče a zalévání školní zahrádky v telých letních dnech. Možnost dobrovolného zalévání během velkých přestávek.
 • Nový a poslední úkol z Recyklohraní v tomto školním roce se společností Ekowin. Výroba nástěnky a modelů elektrospotřebičů.

Pavel Kuklík a Matouš Zemánek, 6. A

 

 

 18. 4. 2018 – Zápis ze schůzky ekotýmu

 1. Kontrola plnění průběžných úkolů:
 • Na schůzce předala pracovní skupina Jídlo další zpracovanou část dotazníku o domácím stravování, ale stále se jim ještě nepodařilo získat vyplněný dotazník od pracovnic naší školní jídelny. Paní kuchařky ho mají k dispozici od poloviny listopadu 2017 – další, rozšiřující dotazník je pro ně už připraven. Prosíme splnit oba úkoly do příští schůzky ekotýmu!!!
 • Pracovní tým Prostředí, naše jediná aktivní a samostatně fungující skupina přišla s nápadem vydávat Ekolist – pro letošek slíbila děvčata alespoň jeden zkušební list.
 • Tým Voda, stále nepředal podklady o hospodaření školy s vodou ani nevypracoval výpočet množství octa pro ekologické čištění oken celé školní budovy. Prosíme splnit oba úkoly do příští schůzky ekotýmu!!!
 • Skupina Odpady připravila materiály a pomůcky pro oslavu Dne Země, který budou pro své žáky organizovat učitelé.
 1. Příprava oslav Dne Země:
 • Akce proběhnou v týdnech od 16. do 27. 4. Prosíme všechny učitele, kteří se akce zúčastní o zpětnou vazbu – do kabinetu biologie. Úspěšnost a zapojení tříd či skupin vyhodnotíme na příští schůzce ekotýmu – 16. 5. 2018.
 • Ekokroužek se zúčastní společné akce s ekopartnerem – DDM Sova – návštěva přírodní rezervace SOOS.
 • Všechny paní učitelky z 1. stupně mají k dispozici tištěnou podobu příběhu Pohádka o třech bratřích – o odpadovém království, kde nejmladší princ navrhne snižování množství odpadu, což je hlavním tématem vybrané problematiky o odpadech, neboť teorii samotného třídění už naprostá většina žáků zvládla. Pro ty nejmenší jsou pomůcky připraveny v Ekoklubovně, kterou může během dopoledne využít v kterákoli třída 1. stupně, školní družiny či přípravky. Je na učiteli, zda pohádku s dětmi jen přečte, nebo si ji v ekoklubovně zahrají…
 • Nabídka pro 2. stupeň se nesla ve stejném duchu – snižování množství odpadu. Úkol pro každou třídu je sestavit alespoň jednu taburetu z plastových lahví. Ty budou sloužit ve vybraných relaxačních koutcích školy. Pokud opravdu každá třída splní tento úkol, mělo by se množství relaxačních koutků ve škole výrazně zvýšit.
 1. Dne 30. 4. 2018 končí soutěž ve sběru bezmasých slaných pokrmů. Na příští schůzce ekotýmu některé recepty vyzkoušíme a jejich autoři se mohou těšit na drobné odměny.
 2. Rozehráli jsme turnaj v dámě na vlastnoručně vyrobených nebo rekonstruovaných šachovnicích s našimi oblíbenými plastovými víčky. Co se nestihlo zahrát na ekoschůzce, dohrají zájemci do konce dubna a výsledky nahlásí paní učitelce Kofránkové.

                           Zapsala Kristýna Jurčíková, 8.A

 

Pracovní schůzka ekotýmu z 21. 2. 2018

 

 1. Docházku sice tentokrát ovlivnilo několik souběžných akcí školy, ale na programu schůzky ekotýmu to nebylo znát. Jednotlivé skupiny řešily své praktické úkoly a děti z ekokroužku jim nabídly ochutnávku bezmasých pokrmů – vlastnoručně vyrobených řízků a placiček z cukety, které si všichni přítomní pochvalovali a dokázali si je představit s bramborovou kaší a zeleninovým salátem jako jeden z bezmasých pokrmů ve školní jídelně.
 2. Pracovní tým Jídlo – vyhodnocení ankety o domácím stravování stále není hotovo – čekáme na kompletní dokončení tabulek, abychom mohli dokončit grafické zpracování – zodpovídá Natálie Glazerová. Stále chybí vyplněný povinný dotazník od pracovnic školní jídelny – zajistí Antonín Hes. Připravujeme rozšiřující dotazník pro školní jídelnu. Dále proběhla předběžná diskuse s vedoucí školní jídelny o zavedení pravidelných bezmasých pondělků – důvody, proč to nejde, nedokáže zatím paní vedoucí srozumitelně vysvětlit.
 3. Pracovní skupina Voda spočítala v rámci schůzky všechna okna ve školním areálu. Jejím dalším úkolem je zjistit, kolik octa bude potřeba na vyčištění oken, skleněných dveří, zrcadel, popř. dlaždic pro celou školu. Další úkol pro tuto skupinu – oslovit hospodářku školy a požádat o informace o spotřebě vody, kterou bude třeba porovnat s loňskými údaji, abychom mohli vyhodnotit spotřebu, popř. úsporu vody za školní, respektive kalendářní rok. Zodpovídá Jiří Erler.
 4. Skupina Prostředí dokončila zhotovení prvních dvou taburet z PET lahví a hracího stolku z kartonové krabice a poloviny desky ze zničené lavice. K vylepšení vzhledu této relaxační soupravy využili členové ekotýmu staré látky, které by jinak rovněž skončily v odpadu. Celá sestava je umístěna v přístupové aule školy a projde kolem ní každý, kdo vstoupí do školy hlavním vchodem. Na stolku je připravena šachovnice na dámu – vše vyrobeno z odpadových materiálů, jako hrací kameny slouží vytříděná barevná víčka – připravili členové ekopřípravky – ekokroužku.  
 5. Skupina Odpady připravila barevné krabice – kontejnery – pro akce 1. stupně ke Dni Země na Pohádku o odpadovém království, kde žáci budou řešit nejen problematiku snižování odpadu, ale také jeho předcházení.
 6. Průběžné doplňování výzdoby ekoklubovny si vzali na starost noví zájemci o práci v ekotýmu – Pavel Kuklík a Matouš Zemánek, oba z 6. A.

                                                                                                               Zapsala Natálie Glazerová, 8.B

 

 

Zápis ze schůzky ekotýmu z 17. 1. 2018

 

Program:

 1. Kontrola docházky
 2. Program:
 3. Kontrola plnění úkolů z minulé schůzky:
 • Lis na plastové láhve by se měl umístit na sloupek proti ekoklubovně – zajistí Honza Marjánekz technických důvodů (armabeton) bude stlačovací zařízení připevněno včetně návodu u chlapeckých toalet v 1. patře – snad se to do konce ledna podaří!
 • Dotazník pro školní jídelnu – zadá Tonda Hesza školní jídelnu převzala paní Javorska, vedoucí kuchařka ŠJ dne 4. 1. 2018 
 • Vyplnit zadané PL na monitoring oblasti jednotlivých skupin – přípravná analýza – průběžně plní pracovní skupiny (zodpovídají vedoucí jednotlivých týmů) – Jídlo (Hes), Odpady (Marjánek), Prostředí (Duongová), Voda (Erler) – splnila pouze pracovní skupina Prostředí.
 • Nově vyhlášená soutěž Recyklohraní 

– mapování červených kontejnerů v Chebu – průběžně jsme zaznamenali tři kontejnery na elektroodpad – parkoviště za Karlovou ulicí, u trhu v ulici Obrněné brigády a v ulici Palackého před obchodem s nábytkem – doplněno do plánu města Cheb, včetně dvou kontejnerů na elektroodpad, které jsou k dispozici na naší škole – to už je celkem pět. Rozhlasové vysílání – čtvrtek – Tonda Hes – splněno 21. 12. 2017

 1. Průběžnou péči o květiny na 1. patře zajišťuje Ekokroužek – děti ze 4. B – zodpovídá Rozárka Svobodová
 2. Péči o ptactvo – výměna krmítek a doplňování – zodpovídá Anička Duongová
 3. Již potřetí se odvezlo suché pečivo do DDM Sova
 4. Návrh na vyškrtnutí pasivních členů, kteří mají tři a více neomluvených absencí z pěti schůzek a ani neplní úkoly plynoucí z práce v ekotýmu – Křivánková Lucie – 7. A, Korchová Andrea a Marinč Martin – 6. A, Danczik – 4. C, Jelínek – 9. A, Šturmová – 9. B – popř. další.
 5. Cíle a úkoly vyplývající z analýz:
 1. Jídlo – zlepšit úroveň stolování dětí (čisté stoly po odchodu od stolu), vyhodnotit dotazník a opravené údaje z nepřesných odpovědí převést do grafů – 9. třída – zodpovídá Duongová
 2. Odpady – snižovat bioodpad (ovoce ze ŠJ), snižovat objem odpadu – kartony a plastové láhve – pokus 4. B s tetrapaky byl úspěšně ukončen, pokus s plastovými lahvemi – žáci 7.  ročníků absolvují s paní učitelkou Jelenovou ve třetím čtvrtletí.
 3. Prostředí – připravit anketu na náměty zlepšení prostředí školy
 4. Voda – udržení snížené spotřeby vody, čistota odpadních látek – na jarní mytí oken v celé škole použijí paní uklízečky ocet – jako ekologický a snadno dostupný čistič. Kolik octů budou potřebovat, zjistí žáci 9. ročníků v hodinách matematiky – zajistí Erler a Duongová, úsporu na nákupu čisticích prostředků se pokusí vyčíslit žáci 8 ročníků v rámci Finanční gramotnosti – zajistí Jurčíková.
 1. Nápady a náměty na přípravu Dne Země – průběžně předávat paním učitelkám – Kofránkové a Laxové – na příští schůzce je třeba připravit scénář nabídky pro žáky 1. i 2. stupně.
 2. Rozhlasové vysílání tento týden převezme za Toníka Jan Marjánek:
 1. Seznámení s průběžným úkolem Recyklohraní – známe už pět míst, čekáme na další
 2. Sbíráme: plastové láhve

víčka

vybité baterie

elektrospotřebiče

suchý chléb a pečivo

staré deky a ručníky pro psí útulek

recepty na vegetariánská jídla, které byste chtěli ochutnat ve školní jídelně

 1.  Úkoly na příště zůstávají stejné                                                                                              Příští schůzka dle plánu – třetí středu v únoru – 17. 2. 2018                                                                                                                                                  Zapsala Anna Duongová, 9.A

 

 

Zápis ze schůzky ekotýmu z 20. 12. 2017

 

Program:

 1. Docházka
 2. Kontrola úkolů z 15. 11.
 • odvezlo se 60 kg baterií – za získané body jsme objednali lis na plastové láhve
 • rozdání PL k monitorování jednotlivých témat ekoškoly jednotlivým pracovním skupinám
 • shrnutí dosavadních výsledků neproběhlo pro nízkou účast členů ekotýmu z 2. stupně
 1. Test – analýza školy – co se nám tu líbí, co bychom chtěli změnit
 2. Lis na plastové láhve by se měl umístit na sloupek proti ekoklubovně – ukázku fungování zprostředkoval Toník s pomocnicí Aničkou
 3. Dotazník pro školní jídelnu – povinná část
 4. Vyzkoušeli jsme nový ekologický čistič na okna – ocet
 5. Přerozdělení jednotlivých skupin – zadání PL na monitoring daných oblastí
 6. Nově vyhlášená soutěž Recyklohraní – monitoring
 7. Dotazník – Jak se doma stravujete – na webových stránkách školy – do 6. 1. 2018
 8. Končí sběr víček

 

Úkoly na příští společnou schůzku ekotýmu:

 1. Lis na plastové láhve by se měl umístit na sloupek proti ekoklubovně – zajistí Honza Marjánek
 2. Dotazník pro školní jídelnu – zadá Tonda Hes
 3. Vyplnit zadané PL na monitoring oblasti jednotlivých skupin – přípravná analýza
 4. Nově vyhlášená soutěž Recyklohraní – mapování červených kontejnerů v Chebu
 5. Rozhlasové vysílání – čtvrtek – Tonda Hes

                                                                                                    Zapsala Anna Duongová, 9.A

   

 

Zápis ze schůzky ekotýmu z 22. 11. 2017

Program: 

1. Informace o setkání ekoškol

2. Seznámení s novým tématem JÍDLO

3. Vymýšleli jsme nová hesla do ekokodexu

4. Přemýšleli jsme nad vegetariánskými či zahraničními jídly, která by se mohla

     podávat ve školní jídelně

5. Celý ekotým se i nadále bude scházet každou třetí středu v měsíci, jednotlivé

    pracovní skupiny ostatní středfy

Úkoly na příští společnou schůzku:

1. Obnovit starý ekokodex (vymyslet či upravit hesla v ekokodexu)

2. Přinést recept na vegetariánské nebo zdravé zahraniční jídlo

                                                                                                                 Zapsala Anna Duongová, 9. A

 

 • Schůzka začala 14:00 až 15:35 
 • Vytvořili jsme nový seznam členů ekotýmu
 • Seznámení se jako školu + připomněli si, kde leží hlavní ekokodex
 • Bedny na ovoce– Jiří Erler a Lukáš Mikula
 • Průběžná kontrola srážkoměru - Daniela Hrůzová a Nella Menczerová
 • Jmenovky u květin – Kateřina Kolbová + Svobodová Rozárie
 • Krabice na kovy
 • Nová učebna pro eko tým ekoklubovna
 • Jmenovky pro členy ekotýmu
 • Vermikompostér
 • Zástupce předsedy (Antonín Hes) je Natálie Glazerová
 • Na závěr jsme si pustili krátký dokument od  Dni Zemi+ luštili tajenku

Další schůzka 18.10. V 14:00 

                                                                                                              zapsala Anna Duongová 9.A.

 

 

 

22. 5. 2017

začala 7:09 a skončíla v 7:50

projednávaná témata

 • kontrola docházky
 • členové ekotýmu dostali malý test, jestli znají ty nejdůležitější věci ohledně našeho ekotýmu a naší školy
 • kontrola testu
 • koukali jsme na video o Dni Země, které natáčel a připravil Daniel Raffa, když na škole probíhal projekt Den Země
 • příští sraz ve středu 24. 5. 17 v 7:30 (audit)

 

Zapsala: Anna Duongová (8. A)


27. 4. 2017

začala 14:00 a skončila 14:45

projednávaná témata

 • kontrola docházky
 • informovali jsme členy, že proběhla přednáška o Dnu Země pro 1. stupeň
 • dále jsme probírali problémy s nástěnkami (nejsou na svém místě)
 • připomněli jsme, že 24. 5. bude na škole audit
 • je třeba vytunit hmyzí hotel – 6. B
 • pak jsme si připomněli, kam odnášet baterie (3. patro vedle třídy 4. C)
 • máme pořád 5 volných košů
 • Kristýna Jurčíková (7. A) – výsledky průzkumu, proč uklízečky na škole nepoužívají ekologické prostředky
 • 7. B - jsou hotové pracovní listy pro 5. ročník – ekologický víceboj
 • Antonín Hes – připraví do další schůzky test
 • 6. ročník – kontrola vypínačů
 • další schůzka 18.5.

 

Zapsala: Anna Duongová (8. A)

 

 


 

30. 3. 2017

začala 14:00 a skončila 14:56

projednávaná témata

 • vyplnění docházky
 • informace o auditu – kdy zhruba dorazí a jak to bude probíhat
 • probrání, co by měli členové vědět – eko-kodex a 7 kroků
 • diskuze, kam se umístí volné koše
 • informování 1. stupně, kde co najdou
 • focení u nástěnky
 • informování, jak probíhá příprava pracovních listů pro 1.stupeň (7.ročník – mají připravit do 12.4)
 • informování ostatních, aby sešlapávali PET lahve a mlíčka
 • 8. ročník má na starosti analýzu
 • přibyl BIO koš k šatnám
 • Kristýna Jurčíková (7.A.) – průzkum, proč se nepoužívají ekologické čisticí prostředky
 • Antonín Hes (8.A.) – připravit test pro eko tým
 • Antonín Hes (8.A.) + Tomáš Zemánek (9.B.) – připravují prezentaci na Den Země pro 1.stupeň, který se bude konat 20.4.
 • další schůzka – 20.4.

 

Zapsaly: Simona Rančevová (9.B.) + Anna Duongová (8.A.)

 


 

2. 3. 2017

schůzka ekotýmu proběhla od 14:05

projednávaná témata

 • Připomněli jsme si, kde se nachází ekonástěnka (mezipatro u šaten), kde bude vždy napsaný termín, kdy se koná další schůzka.
 • Třída 6.B. vytvořila plakát na téma ¨Jak třídit obaly¨, který bude umístěn u bufetu.
 • Bedny na ovoce mají na starosti žáci 5.B. (Josef Valuš, Viktor Maleš + 8.B - Jiří Erlet – kontrola)
 • 6. ročníky mají za úkol zkontrolovat jmenovky k vypínačům, kohoutkům a košům. Následně předají 8. ročníkům, kteří vytisknou chybějící jmenovky.
 • 5.B. pokračuje v odečtech vodoměrů.
 • Tereza Soubustová z 5.B pravidelně kontroluje jmenovky u rostlin – nedostatky nahlásí paní Formánkové
 • 7. ročníky připraví pracovní list pro 5. ročník – Ekologický víceboj.
 • Návrh na umístění koše na bioodpad k šatnám – zajistí 9.B.
 • Sběr víček pokračuje.

 

Zapsala: Duongová Anna (8.A)

 


 

19.1.2017

schůzka ekotýmu proběhla od 14:05

projednávaná témata

 • Sepsali jsme nový seznam členů ekotýmu.
 • Postupně jsme zkontrolovali plán činností a následně jsme připomenuli, co je důležité.
 • Z plánu činností jsme zjistili, že musíme dokončit analýzu.
 • Na závěr jsme se radili, kde bude umístěna nástěnka s ekoschůzkami.

Zapsal Antonín Hes (8. A)

 


 

3.11.2016

schůzka ekotýmu proběhla od 14:00 do 14:45

projednávaná témata

 • zhodnocení setkání ekoškol KK v Drmoulu – informaci podal A. Hes
 • Projednávání plánu činností, především zamezení plýtvání ovocem. Všimli jsme si, že přestává fungovat krabice na ovoce. Dohodli jsme se na tom, že více informujeme spolužáky a budeme situaci monitorovat. Vrátíme se k této záležitosti na následné schůzce
 • Projednávali jsme možnosti využití zbývajících peněz z kampaně Litter less. Sepsali jsme nápady a do příští ekoschůzky zjistíme cenové relace produktů, které jsme vybrali a rozhodneme se.
 • Dne 7. 11. 2016 se bude konat přednáška pro děti ze školní družiny od 14 hodin. Dohodli jsme se, jaká témata jim vysvětlíme a co bude cílem přednášky.
 • Přivítali jsme nového člena ekotýmu – paní učitelku Formánkovou

Zapsal Dan Raffa (9. A)

 


 

15. 9. 2016 – první schůzka ekotýmu ve školním roce 2016/17

Schůzka ekotýmu proběhla v multimediální učebně od 14. hodin.

 • Seznámili jsme se s novými členy ekotýmu
 • Představili jsme nového předsedu ekotýmu Tomáše Zemánka
 • Probrali jsme činnosti, které nás čekají v novém školním roce
 • Zdůraznili jsme důležitost všech 7 kroků ekoškoly
 • Tonda s Aničkou z 8. ročníku připomněli, že již začali s ověřovací anketou o boxech na svačinu
 • Podívali jsme se na plán činností a doplnili jej podle potřeby
 • Na závěr jsme se vyfotografovali

zapsala Simona Rančevová, 9. ročník

 


 

26. 5. 2016

Schůzka ekotýmu proběhla v učebně IX. B od 14. hodin.

 • Kontrolovali jsme plán činností a jeho plnění
 • Žáci si vyzkoušeli vést schůzku bez učitele (učitel pouze přihlížel a snažil se nezasahovat). Schůzku vedl Antonín Hes ze sedmého ročníku s pomocí předsedy ekotýmu Vojty Jandy z ročníku devátého.
 • Jelikož se blíží konec školního roku, probíraly se a hodnotily celoroční úkoly. Jsme rádi, že i na poslední schůzce jsme mohli doplnit náš plán činností o další splněné úkoly.

zapsal Antonín Hes, 7. ročník

 


 

21. 4. 2016

Schůzka ekotýmu proběhla v učebně IX. B od 14. hodin.

 • Kontrolovali jsme plán činností a jeho plnění
 • Z kampaně Litter less jsme získali finanční hotovost, za kterou jsme pořídili koše na papír do tříd, kde ještě nádoby chyběly. Na schůzce je žáci polepili tak, aby každý věděl, co do koše patří
 • Hlavním bodem sezení byl Den Země, který proběhne na naší škole dne 22.4.2016. Ujasnili jsme si, na co upozornit v tento den a jaké aktivity budou vykonány.

zapsala Štěpánka Šturmová, 7. ročník

 


 

18. 2. 2016

Schůzka ekotýmu proběhla v multimediální učebně od 14. hodin.

 • Kontrolovali jsme plán činností a jeho plnění
 • Upozornili jsme na nedostatky v oblasti třídění odpadu na naší škole
 • Hlavním bodem sezení bylo hodnocení kampaně Litter less, kterou popsali a zhodnotili členové ekotýmu Eliška Valušová, Vojta Janda a Radek Truhlář. Kampaň směřuje ke konci. Zatím probíhá bez větších problémů. Všichni zúčastnění přistupují k této akci svědomitě.

zapsala Kristýna Jurčíková, 6. ročník

 


 

leden

lednovou schůzku ekotýmu jsme věnovali eko – osvětě pro družinu. Zabývali jsme se tříděním a recyklací odpadu, shrnuli jsme všechny důležité eko akce naší školy. Celkově bylo odpolední posezení s dětmi z družiny velmi příjemné.

 


 

26.11.2015

3. schůzka ekokroužku proběhla od 13:45 do 14:45

projednávaná témata

 • 1. Plán činností na rok 2015/2016 – projednání splněných úkolů (splněna krabička na ovoce; sečteny vodovodní baterie v 1. a 2. patře; částečně zjištěna spotřeba vody)Změna v plánu činností – nelze každý měsíc provádět odečet vody, protože vodoměr se nachází na těžko přístupném místě v budově bazénu. O spotřebě vody budeme ještě jednat.
 • 2. dne 10.11.2015 nav­štívily naší školu ekotýmy ze škol KK. Průběh byl bezproblémový. Na schůzce vyučující poděkovali žákům, kteří se na přípravách podíleli.
 • 3. Analýza školy – první stupeň nesplnil všechny potřebné body z analýzy, proto jsme se domluvili, že vše dodělá druhý stupeň (žáci ekotýmu a předmětu PVP Pz)
 • 4. Na závěr jsme se vyfotili v nových tričkách :)

zapsal Tomáš Zemánek, 8. ročník

 


 

22.10.2015

2. schůzka ekokroužku proběhla od 13:45 do 14:45

projednávaná témata

 • 1. doladění plánu činností na rok 2015/2016
 • 2. dne 10.11.2015 navštíví naší školu ekotýmu ze škol KK. Rozdělili jsme si úkoly, abychom na tento den byli dobře připravení.
 • Oslava světového dne ekoškol – budeme vyrábět přáníčka z druhotného materiálu, který máme k dispozici na naší škole.

zapsal Tomáš Zemánek, 8. ročník


Program ekoškol 

 

10.9.2015

1. schůzka ekokroužku proběhla od 13:45 do 14:45

projednávaná témata

 • 1. přivítání v novém školním roce
 • 2. přivítání nových členů ekotýmu a představení nového předsedy kroužku – Tomáš Lener odešel na střední školu a novým předsedou se stal Vojta Janda z 9. A
 • 3. sestavení plánu na školní rok 2015/2016
 • 4. rozdělení dlouhodobých úkolů mezi členy ekotýmu
 • 5. drobná úprava ekokodexu
 • 6. rozprava nad analýzou školy – dohoda o tom, že kontrolní analýzu provedou letos ročníky 1. stupně – 3. ročník – odpady; 4. a 5. ročník – voda; výjimka 7. ročník – prostředí školy
 • 7. diskuse o tričkách pro ekotým – návrh udělají holky z 3. ročníku s pomocí paní učitelky K. Daňkové
 • 8. foto ekotýmu