Obsah

Školní sociální pedagog

Bc. Veronika Vejnarová, DiS. – kontakt: vejnarova@6zscheb.cz (e-mail, EduPage)

Sociální pedagog pomáhá dětem i dospělým různými prostředky kompenzovat nedostatky a podporuje v nalézání cesty k lepší komunikaci mezi jednotlivými aktéry v prostředí školy.

 

Služby jsou nabízeny:

  • Rodičům a zákonným zástupcům
  • Žákům
  • Pedagogickým pracovníkům
  • Spolupracujícím organizacím

Sociální pedagog řeší sociální situaci žáků a její negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků. Souhrnně řeší na první úrovni sociální, psychologické a vzdělávací předpoklady žáků, na druhé úrovni pak výchovné problémy a dopady školní absence na vzdělávání a rozvoj žáka.

 

Stěžejní role sociálního pedagoga na jednotlivých školách je spatřována zejména v oblasti komunikační. Sociální pedagog je prostředníkem mezi jednotlivými aktéry výchovně-vzdělávacího procesu se zaměřením na nastavení spolupráce mezi těmito aktéry založené na otevřené komunikaci.

 

Konzultace probíhají denně na osobní či telefonické úrovni a je třeba je domluvit.

 

Na sociálního pedagoga se zákonní zástupci i pedagogové mohou obrátit v případě, že žák vykazuje známky ohrožení školní neúspěšností, a to zejména v těchto oblastech:

 

· dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;

· nízká motivace ke vzdělávání;

· nedůslednost ve školní přípravě;

· kázeňské přestupky;

· nedůsledné rodičovské vedení;

· socio-kulturně znevýhodněné prostředí.

 

Žákům je k dispozici denně v době vyučování a dále dle domluvy.