Obsah

Školní psycholog

Mgr. Veronika Zemanová – kontakt: zemanova@6zscheb.cz (e-mail, EduPage)

(Konzultace po předchozí domluvě prostřednictvím školního speciálního pedagoga Mgr. P. Kučerové nebo třídních učitelů)

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

Služby školní psycholožky:

- poradenské konzultace pro rodiče (výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy)

- poradenské konzultace pro žáky (výukové, osobní, rodinné, vztahové problémy)

- individuální a rodinná terapie

- diagnostika intelektových schopností a diagnostika školní zralosti

- krizová intervence

- kariérové poradenství (u žáků 5. a 9. ročníků)

- spolupráce s pedagogy (metodická pomoc a doporučení)

- spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, klinickým psychologem,

  klinickým logopedem, dětským psychiatrem