Obsah

Výchovné poradenství

 

Kam po základní škole

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

Jak podat přihlášky:

3 přihlášky (3 obory - záleží na pořadí)

• Termín podání:  od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

 

3 způsoby podání:

Elektronicky – s ověřenou elektronickou identitou – NIA (nejčastěji Bankovní identita)

Výpisem získaného z IS

• Tištěná podoba (papírový formulář)


• Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

• Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v       průběhu ledna 2024.

Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024

 

Krok za krokem s  přihláškou:

• Žák (ZZ) podává 3 přihlášky – v režii ZZ

Na pořadí ZÁLEŽÍ !!!

 

Přílohy: stačí prosté KOPIE

• Lékařské potvrzení (sken) – pokud ho obor vyžaduje – 1 potvrzení pro VŠECHNY 3 PŘIHLÁŠKY

• Vysvědčení 8. + 9. ročník (obě strany – docházka, razítko, vzděl. progr.)

• Diplomy ze šk. soutěží (sken) – pokud SŠ bude akceptovat

• JPZ pro všechny uchazeče o M obor – 2 pokusy (i v případě pouze 1 oboru s M)

 

Termíny přijímacích zkoušek

Přihlášky s talent. zkouškou do 30. 11. 2023
Přihlášky ostatní SŠ a SOU do 20. 2. 2024
Talentové zkoušky ( TZ) leden 2024

Přijímací zkoušky I. kolo - 1. termín

12. 4. 2024 - čtyřleté obory

16. 4. 2024 - osmiletá gymnázia

Přijímací zkoušky I. kolo - 2. termín

15. 4. 2024 - čtyřleté obory

17. 4. 2024 - osmiletá gymnázia

Přijímací zkoušky II. kolo dle příslušných škol

 

BODOVÁNÍ TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (z minulých let - v případě změn bude informace aktualizovaná)

1)      Uzavřené úlohy = křížkování odpovědí
za chybné odpovědi se body neodečítají

2)      Otevřené úlohy = vypsání odpovědí
v úloze se zpravidla požaduje více odpovědí, např. vypiš 4 slova s gramatickou chybou. Za správné slovo dostane uchazeč + 1 bod, za chybné nebo chybějící slovo dostane -1 bod, avšak v celkovém bodovém zisku dostane minimálně 0 bodů, nedostane tedy nikdy záporný počet bodů.

Pro lepší pochopení vysvětlím na výše uvedeném zadání: vypiš 4 slova s gramatickou chybou:
Mohou nastat např. tyto situace:

a)       vypsána 4 slova správně = uchazeč dostane 4 body

b)      vypsána 3 slova správně = + 3 body
1 slovo je chybně nebo chybí = -1 bod
Celkem uchazeč za tuto úlohu dostane 3-1 = 2 body

c)       vypsáno 1 slovo správně = + 1 bod
vypsáno 1 slovo chybně = -1 bod
nevypsána 2 slova = -2 body

Celkem 1-1-2 = -2, avšak uchazeč dostane celkem za úlohu 0 bodů (= nikdy nepůjde do mínusu)

Více info na www.msmt.cz.

Výchovný poradce

Oblasti působení VP na škole:

  • napomáhá při řešení výchovných problémů žáků
  • sledování talentových a nadaných žáků
  • sledování sociálně-patologických jevů / šikana, vandalismus, rasismus, apod. /
  • jednání s referátem péče o dítě, PČR,…
  • sledování integrace žáků jiných národností a menšin / xenofobie /

 

Konzultační hodiny:

      Pondělí  8:00 – 8:45 h.

      Středa  14:00 – 15:00 h.

 

Směrnice poradenské služby (528.07 kB)

Program poradenských služeb