Obsah

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY:Nepanikař

MEZI RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ PATŘÍ:

 • agrese
 • antisemitismus
 • extrémismus
 • gambling
 • homofobie
 • intolerance
 • krádeže
 • kyberšikana
 • násílí
 • sekty a jejich působení
 • netolismus (závislost na virtuálních drogách - pc, mobil...)
 • rasismusNepanikař
 • poruchy příjmu potravy
 • rizikové chování v dopravě
 • rizikové sexuální chování
 • šikana
 • návykové látky
 • vandalismus
 • xenofobie
 • záškoláctví
 • sebepoškozování