Obsah

RECYKLACE HROU

Typ: ostatní
RECYKLACE HROU 1Společnost Elektrowin zajišťuje sběr, zpracování, ale také využití a odstranění elektroodpadu. Byla založena v roce 2005 a letos tedy slaví 12 let od svého založení.

Za tu dobu dokázala recyklovat více něž 18 000 000 vyřazených elektrospotřebičů, což  by v přepočtu dokázalo naplnit 8905 nákladních aut a zaplnilo zhruba 5 fotbalových hřišť.

Krom sběrných dvorů a kontejnerů také organizují akce, které hravým způsobem seznamují nejen děti s celkovým nakládáním se spotřebiči v naší spotřební společnosti.  Pomáhají nejen recyklovat, ale předávají nechtěné, ale funkční spotřebiče sociálně slabým.   

Nejbližší sběrné dvory v našem okolí jsou v Chebu v ulici Okrouhlá, Karlova nebo Klášterní.

O recyklování a třídění odpadu se zajímá také 6. základní škola Cheb, která se mimo jiné zapojila do projektu: Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Cílem programu Recyklohraní je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadu. Nejen, že se žáci 6. ZŠ Cheb zúčastňují různých zajímavých přednášek, ale i aktivně třídí odpad. Za zmíňku také stojí ekotým, který na škole funguje a stará se o dodržování ekokodexu, který je součástí veškerých nástěnek v každé třídě.

 

Markéta Ertlová, IX.A

 

Plakáty k projektu:

Elektorwin 1Elektrowin 2Elektrowin 3


Vytvořeno: 28. 9. 2021
Poslední aktualizace: 28. 9. 2021 15:19
Autor: 6zs webu