Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Kateřina Spieglova DiS. (spieglova@6zscheb.cz)

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Pavlína Plevná (plevna@6zscheb.cz)

     Asistent pedagoga: Bc. Rudolf Duffek

     Počet žáků: 27

     Učebna číslo: 6

 

1.B

     

Zprávy