Obsah

Zápis 2021/2022

Typ: Školní akce | náš tip
Zápisy 2021Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápisy do škol - logo Zápis žáků do základních škol v Chebu

 

Rychlý video-průvodce:

 

Vážení rodiče,

úvodní část zápisů bude probíhat formou registrace v elektronickém evidenčním systému, který město Cheb pro své základní školy přípravilo. Na stránkách zápisového systému najdete potřebné informace, podrobnosti k jednotlivým fázím přijímacího řízení a následně, od 22. března 2021, také formulář registrace. Součástí elektronické registrace bude i rezervační systém, který umožní omezit koncentraci lidí ve škole při následné fázi zápisu.

Další část zápisu již bude probíhat v budově naší školy. Vzhledem k mimořádným opatřením rozšiřujeme termíny zápisu. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole v těchto dnech:

14. dubna 2021        14:00 – 17:00
15. dubna 2021        14:00 – 17:00
22. dubna 2021        14:00 – 16:00

Zápis bude probíhat v přízemí hlavní budovy v učebnách 32, 33, 34, 35. Zájemci o vzdělávání v jazykové třídě se dostaví k zápisu i s dítětem k individuálnímu pohovoru do učebny 36.

Co je nutné u zápisu předložit:

 • řádně vyplněnou a podepsanou žádost (lze vyplnit a vytisknout ve škole),
 • rodný list dítěte,
 • kartičku pojištěnce,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu dítěte (žáka cizince) pokud se liší od pobytu zákonného zástupce


Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (kgutguk), 
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 6zscheb@6zscheb.cz 
 • poštou – 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb 
 • osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy (maximálně využít el. zápisů)

Žádost musí být doručena nejpozději do 30. 4. 2021

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.
                                
Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

 • písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní  docházce 
 • doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Doporučení lze doložit i dodatečně, nejpozději však do 30. 4. 2021.

 

Mgr. Štěpánka Dostálová
ředitelka školy        


Přílohy

Vytvořeno: 12. 3. 2021
Poslední aktualizace: 2. 4. 2021 14:13
Autor: Mgr. Štěpánka Dostálová