Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Sibyla Mjartanová

Zastupující třídní učitelka:

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 55

mjartanova@6zscheb.cz

3.C

2.C