Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Ing. Lucie Pixová

     Zastupující třídní učitelka: Olga Drač

     Počet žáků:

     Učebna číslo: 

     pixova@6zscheb.cz

Zprávy