Obsah

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 

1.pololetí 1. 9. 2020 až 28. 1. 2021
2.pololetí 1. 2. až 30. 6. 2021

Prázdniny

Podzimní 29. – 30. 10. 2020 (čtvrtek, pátek)
Vánoční 23. 12. 2020 až 3. 1. 2021 (středa až neděle)
Pololetní 29. 1. 2021 (pátek)
Jarní 1. až 7. 3. 2021
Velikonoční 1. 4. - 5. 4. 2020 (čtvrtek, pátek + pondělí – st. svátek)
Hlavní 1. 7. až 31. 8. 2021

Školní rok 2021/22 začne ve středu 1. září 2021.