Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Bravencová Iveta

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Pavlína Plevná

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 5

naše třída


Školní speciální pedagog – informace pro rodiče žáků 9. tříd

Vážení rodiče,

školní poradenské pracoviště nabízí žákům devátých ročníků kariérové poradenství. Pokud vaše dítě nemá vybraný obor dalšího studia, popřípadě zvažuje více možností, můžeme vám s výběrem pomoci.

Jedná se o vyšetření, které je cíleno na zjištění intelektových předpokladů a zájmového zaměření žáka. 

Vyšetření provede psycholog Mgr. Lenka Brodská (PPP Cheb)speciální pedagog    Mgr. Petra Kučerová. Testování proběhne 13. 10. 2022 v rámci dopoledního vyučování na 6. ZŠ Cheb.

Součástí testování je společná konzultace dítěte a zákonného zástupce nad výsledky. Přijďte proto se svým dítětem, které si osobně vyzvednete před konzultací ve třídě. Následné konzultace provede školní speciální pedagog Mgr. Petra Kučerová.

Konzultace budou probíhat během října v dopoledních a odpoledních hodinách – termín domluvíme prostřednictvím Edupage v kanceláři školního speciálního pedagoga (budova školní družiny).


Třídní schůzky

V pondělí 11.12.2017 se od 17:00 konají třídní schůzky.

 


ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO

Od 1. 1. 2018 dochází ke zvýšení cen stravného. Bližší informace naleznete v kategorii ŠKOLNÍ JÍDELNA

 


Vánoční kino

Ve středu 20. 12. 2017 jdeme do kina Svět. Žákům, kteří ještě nemají vánoční film zaplacený, připomínám vstupné 70,- Kč. 

 


Vánoční besídka

V pátek 22. 12. 2017 budeme mít vánoční besídku. Potřeba bude pouze učivo na cizí jazyk (2. vyučovací hodinu), přezůvky, penál, žákovská knížka. Nezapomeňte také hrneček, čaj, vánoční cukroví, případně drobný dárek pro některého ze spolužáků.