Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Marie Truhlářová

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Pavlína Plevná

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 18

Školní speciální pedagog – informace pro rodiče žáků 9. tříd

Vážení rodiče,

školní poradenské pracoviště nabízí žákům devátých ročníků kariérové poradenství. Pokud vaše dítě nemá vybraný obor dalšího studia, popřípadě zvažuje více možností, můžeme vám s výběrem pomoci.

Jedná se o vyšetření, které je cíleno na zjištění intelektových předpokladů a zájmového zaměření žáka. 

Vyšetření provede psycholog Mgr. Lenka Brodská (PPP Cheb)speciální pedagog    Mgr. Petra Kučerová. Testování proběhne 13. 10. 2022 v rámci dopoledního vyučování na 6. ZŠ Cheb.

Součástí testování je společná konzultace dítěte a zákonného zástupce nad výsledky. Přijďte proto se svým dítětem, které si osobně vyzvednete před konzultací ve třídě. Následné konzultace provede školní speciální pedagog Mgr. Petra Kučerová.

Konzultace budou probíhat během října v dopoledních a odpoledních hodinách – termín domluvíme prostřednictvím Edupage v kanceláři školního speciálního pedagoga (budova školní družiny).

12. 6. DDM Sova

- sportovní oblečení a obuv - svačina, pití, vuřtík na opečení dle zájmu - jdeme si vyzvednout cenu za 1. místo ve sběru suchého chleba a pečiva - kromě ceny a zajímavých zážitků čeká na děti jedno sportovní překvapení

kof.

 

1. 6. Den dětí ekologicky

- sportovní oblečení a obuv

kof.

 

25. 5. školní výlet - Ostrov 

kof.

 

22. 5. BESIP

- zkoušky na průkaz cyklisty - s sebou cyklistickou přilbu, sportovní oblečení a obuv, rukavice, přezůvky, svačina, pití, blok a psací potřeby.

kof.

 

17. 5. - galerie 

kof.

 

16. 5. SOLASISO - v divadle

kof.

 

2. 5. Výchovný koncert

kof.


27. 4. - BESIP - dětské dopravní hřiště - s sebou cyklistickou přilbu, sportovní oblečení a obuv, rukavice, přezůvky, svačina, pití, blok a psací potřeby.

kof.

 

23. 4. ve 12,45 hod. - školní kolo štafetového běhu - třídní výběr

kof.

 

19. 4. - loutkové divadlo - akce ve škole - hrazeno z peněz na kulturní akce

kof.

 

16. 4. v 17,00 jsou ve 4.B třídní kroužky.

kof.

 

V případě teplého počasí začneme od dubna cvičit na hřišti - každé úterý, pátky zatím zůstávají v tělocvičně. Na hřiště je třeba sportovní venkovní obuv.

kof.

 

Nezapomeňte na dárek pro tajného přítele - odměna za vysvědčení!!!

kof.

 

29. ledna - divadelní představení Čarodějnický učeň

kof.

 

Středa 20. 12. - vánoční kino 

kof.

 

11. 12. budou od 17,00 hod. třídní kroužky - ve třídě 4. B.

kof.

 

Od 1. 1. 2018 dochází ke zvýšení cen stravného. Bližší informace naleznete v kategorii ŠKOLNÍ JÍDELNA.

kof.

 

Od 2. listopadu 2017 začínáme Tv v tělocvičně - nutná obuv do tělocvičny!!!

kof.

 

24. 10.

Nezapomeňte o podzimních prázdninách dodržovat pravidla bezpečnosti!!!

kof.

 

9.10. v 17,00 hod. - školní jídelna - plenární schůze, pak krátká schůzka ve třídě 4. B

kof.

 

6.10. - BESIP - dětské dopravní hřiště (8,00 - 12,30)

Teplé oblečení, přilba, rukavice, zápisník, pero, svačina, pití, přezůvky, podle počasí i pláštěnka.

Kof.

 

29.9. - Branný den

Teplé sportovní oblečení, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití, zápisník, pero (fix)

Kof.

 

Čtvrtek 21. 9. - kulturní akce Objev svůj rytmus (45,- Kč - zaplatím z peněz na akce)

Kof.

 

Páteční Tv až do odvolání na hřišti (teplé sportovní oblečení), tělocvična pouze v případě deště.

Každé úterý od 12. 9. plavání (1. pololetí)

Kof.

 

Seznam pomůcek VV

 1. stupeň
 • tužky různých tvrdostí (1, 2)
 • štětce různých velikostí – kulaté i ploché
 • voskovky
 • černý fix
 • temperové barvy
 • vodové barvy
 • paleta
 • kelímek na vodu + hadřík
 • tuhé lepidlo v tyčince
 • pracovní oděv! (tričko, zástěra)
 • krabice (od bot) nebo kufřík na pomůcky

 

DOPORUČUJI VŠECHNY POMŮCKY PODEPSAT

Děkuji,
Pavlína Plevná