Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Lukáš Jesínek

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jiří Beneš

Počet žáků: 25

Učebna číslo: 19

Školní speciální pedagog – informace pro rodiče žáků 9. tříd

Vážení rodiče,

školní poradenské pracoviště nabízí žákům devátých ročníků kariérové poradenství. Pokud vaše dítě nemá vybraný obor dalšího studia, popřípadě zvažuje více možností, můžeme vám s výběrem pomoci.

Jedná se o vyšetření, které je cíleno na zjištění intelektových předpokladů a zájmového zaměření žáka. 

Vyšetření provede psycholog Mgr. Lenka Brodská (PPP Cheb)speciální pedagog    Mgr. Petra Kučerová. Testování proběhne 13. 10. 2022 v rámci dopoledního vyučování na 6. ZŠ Cheb.

Součástí testování je společná konzultace dítěte a zákonného zástupce nad výsledky. Přijďte proto se svým dítětem, které si osobně vyzvednete před konzultací ve třídě. Následné konzultace provede školní speciální pedagog Mgr. Petra Kučerová.

Konzultace budou probíhat během října v dopoledních a odpoledních hodinách – termín domluvíme prostřednictvím Edupage v kanceláři školního speciálního pedagoga (budova školní družiny).