Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Borkovcová (borkovcova@6zscheb.cz)

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Radovan Friedel (friedel@6zscheb.cz)

Asistent pedagoga: Bc. Lucie Zárybnická

Počet žáků: 28

Učebna číslo: 14

 

Zprávy