Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Daniela Borkovcová

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Radovan Friedel

Počet žáků: 24

Učebna číslo: 35

borkovcova@6zscheb.cz

Zprávy