Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Bravencová (bravencova@6zscheb.cz)

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Pavlína Plevná (plevna@6zscheb.cz)

Asistent pedagoga: Bc. Veronika Vejnarová

Počet žáků: 25

Učebna číslo: 5

 

6.A

Zprávy

včelí med

DDM

Dne 11.10. jsme si byli vyzvednout výhru za 2.místo ve sběru pečiva. Celý den jsme plnili soutěžní úkoly, shlédli včelín a svezli se na koních. Celá třída si den náramně užila. celý text

ostatní | 30. 1. 2020 | Autor: 6zs webu
14.11.2018 - závěrečná beseda s městskou policií 1

14.11.2018 - závěrečná beseda s městskou policií

Dne 14.12.2018 se uskutečnila závěrečná beseda s městskou policií a měla téma zdravý život bez drog. Žáci si měli uvědomit, že nejdůležitější v životě je zdraví. Beseda se dotýkala témat úrazy dětí, jak jim předcházet, nebezpečné látky, tabák, alkohol, drogy. celý text

ostatní | 25. 11. 2018 | Autor: 6zs webu
13.11.2018 - Recyklohraní 1

13.11.2018 - Recyklohraní

13.11.2018 vytvořili jsme si ve třídě svou vlastní reklamu na sběr pečiva a na sběr a třídění odpadu a elektrospotřebičů. Žáci pracovali ve dvojicích s velkým zaujetím. Plakáty vyvěsíme na školní nástěnku. celý text

ostatní | 25. 11. 2018 | Autor: 6zs webu
6.11.2018 - naše výrobky

6.11.2018 - naše výrobky

Při hodině výtvarné výchovy a pracovních činností jsme vytvářeli koláže na téma zavařujeme a dále na téma mísa s podzimním ovocem. celý text

ostatní | 25. 11. 2018 | Autor: 6zs webu
6.11.2018 Učíme se prvouuku 1

6.11.2018 Učíme se prvouuku

Žáci si procvičili u mapy sousední státy, některé řeky a města České republiky a do pracovního listu rozdělili území ČR na Čechy, Moravu a Slezsko a označili sousední státy. celý text

ostatní | 25. 11. 2018 | Autor: 6zs webu
#

17.10.2018 - beseda se strážmistryní městské policie Andreou Lokingovou

17.10.2018 se uskutečnila beseda s městskou policií na téma občanské soužití. Dozvěděli jsme se, jak poznáme kyberšikanu, šikanu mezi spolužáky a jak se jí bránit. Dalším tématem bylo soužití mezi sousedy. celý text

ostatní | 25. 11. 2018 | Autor: 6zs webu
#

5.10.2018 - exkurze do Playmobilu

5.10.2018 jsme navštívili Playmobil, kde si žáci prohlédli linky pro kompletaci stavebnic. Žáci si mohli kompletaci sami zkusit. Na závěr byli odměněni drobnými figurkami. celý text

ostatní | 25. 11. 2018 | Autor: 6zs webu
#

7.9.2018 Chebské sportovní hry žáků třetích tříd základních škol

Dne 7.9.2018 se na Krajince uskutečnily chebské sportovní hry žáků 3. tříd ZŠ. Sportovní klání v 8.30 hodin slavnostně zahájil starosta Chebu mgr. Zdeněk Hrkal. Žáci jednotlivých škol byli odlišeni barevnými tričky. Od 9.00 hodin začaly soutěže na šesti stanovištích. Závodilo se v gymnastice, atletice (běhu, štafetovém běhu, skoku do dálky z místa, hodu raketkou), discgolfu, míčových hrách (vybíjené děvčat, fotbalu chlapců, házené) a ve znalostech o zdravotní pomoci. Dětem udělala velkou radost návštěva lanového centra. Na závěr si děti společně zacvičily při hudbě s Hankou Luňákovou. Celými hrami nás provázel herec Západočeského divadla v Chebu Jindra Skopec. Žákům se sportovní dopoledne velmi líbilo. celý text

ostatní | 17. 9. 2018 | Autor: 6zs webu