Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Bravencová (bravencova@6zscheb.cz)

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Pavlína Plevná (plevna@6zscheb.cz)

Asistent pedagoga: Bc. Veronika Vejnarová

Počet žáků: 25

Učebna číslo: 5

 

6.A

Zprávy

#

4.6.2018 - Den vnitřního míru

NEMŮŽE BÝT MÍR NA SVĚTĚ, DOKUD NEMÁME MÍR UVNITŘ SEBE. celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

1.6.2018 - 2.A a 2.B v Národní přírodní rezervaci SOOS

Den dětí jsme strávili v NPR SOOS. celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

30.5.2018 - Návštěva 2.A v GVU Cheb

Paní V. Lochmanová z GVU Cheb nás velmi poutavě seznámila s ilustracemi knihy Radio BUCH autorky Magdaleny Rutové. V nově otevřených prostorách v suterénu si žáci postupně dokreslovali předtištěnou předlohu ke knize podle zvukové nahrávky, která je součástí knihy. Ústředním tématem jsou různá povolání. celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

21.5.2018 - Bovýsek

Dne 21.5.2018 nás ve škole navštívil maskot Bovýsek, a to v rámci akce Ovoce do škol. Žáky si opět vyzkoušel ze znalostí ovoce a zeleniny. Žáci si za své dobré odpovědi vysloužili rozinky. celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

15.5.2018 - SOLASIDO

Dne 15.5.2018 se konala v divadle pěvecká soutěž žáků prvních až devátých tříd naší školy s názvem SOLASIDO. celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: 6zs webu
#

23.3.2018 - karneval na ledě

Dne 23.3.2018 jsme naše pravidelné páteční bruslení zakončili karnevalem na ledě, na který jsme se všichni moc těšili. Po úvodní přehlídce masek následovaly soutěže: slalom, překážková dráha, jízda s pukem a hokejkou, sbírání kuželů. Děti předvedly, jak se během letošního bruslení zdokonalily. Karneval se nám moc líbil. celý text

ostatní | 25. 3. 2018 | Autor: 6zs webu
#

21.3.2018 - Recitační soutěž žáků 2. tříd

Dne 21.3.2018 se uskutečnila recitační soutěž žáků druhých tříd. celý text

ostatní | 25. 3. 2018 | Autor: 6zs webu

16.3.2018 - Výsledky matematické olympiády Cvrček

Dne 16.3.2018 jsme si prověřili naše logické myšlení v matematické olympiádě Klokan, kategorie Cvrček.
Maximální možný počet bodů byl 90. celý text

ostatní | 19. 3. 2018 | Autor: 6zs webu
#

9.3.2018 - Ornita - krkavcovití

9.3.2018 nás v rámci enviromentální výchovy navštívili zástupci Ornity s výukovým programem krkavcovití. Dětem pověděli mnoho zajímavostí o životě těchto ptáků. Největší úspěch sklidila ukázka živých ptáků. celý text

ostatní | 19. 3. 2018 | Autor: 6zs webu
#

20.2.2018 - Beseda s městskou policií

Dne 20.02.2018 proběhla v 2.A beseda se zástupkyní Městské policie v Chebu. Tematem této třetí závěrečné části byl "Malý cyklista". Žákům se velmi líbilo sestavování kola z jednotlivých dílů na interaktivní tabuli. Obsahem bylo seznámení se se základními pravidly silničního provozu orientovanými na cyklistiku. celý text

ostatní | 19. 3. 2018 | Autor: 6zs webu
#

09.01.2018 - Ochutnávka exotického ovoce a zeleniny

Společnost BOVYS, která nám v rámci programu Ovoce do škol dodává ovoce, pro nás připravila ochutnávku málo známých exotických druhů ovoce, např. mochyně, nashi, kivi, avokáda, granátového jablka, jablka red chiev a dalších. celý text

ostatní | 26. 2. 2018 | Autor: 6zs webu
#

22.12.2017 - Vánoční zpívání u stromečku

Vánoční zpívání u stromečku. Zazpívali jsme si známé vánoční koledy a zahráli jsme si pohybové hry a vyfotografovali jsme se u vánočního stromku. Ve třídě jsme pak měli vánoční besídku a těšili jsme se na Vánoce. celý text

ostatní | 26. 2. 2018 | Autor: 6zs webu
#

Naše výtvarné práce

Naše výtvarné práce se zimní tematikou celý text

ostatní | 26. 2. 2018 | Autor: 6zs webu
#

20.12.2017 - Vánoční nadílka pro zvířátka

Vánoční nadílka pro zvířátka. Letos jsme se opět zapojili do akce vyhlášené Domem dětí a mládeže Sova a sbírali jsme suché pečivo pro zvířátka v DDM Sova. K naší třídě se připojily i třídy 1.A, 1.B a 2.C. Sesbírané pečivo si 20.12.2017 odvezli zaměstnanci DDM Sova. Věříme, že zvířátka měla hezké Vánoce. celý text

ostatní | 26. 2. 2018 | Autor: 6zs webu
#

12.12.2017 bruslení na vánočních trzích

Dne 12.12.2017 jsme využili příležitost zabruslit si společně s třídou 2.B na umělém kluzišti na náměstí Krále Jiřího. Přes mrazivé počasí jsme se na ledě zahřáli a bruslení jsme si moc užili. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: 6zs webu
#

8.12.2017 návštěva Ježíškovy dílny

V pátek 8.12.2017 jsme navštívili Ježíškovu dílnu v Kamenné ulici. Z deseti možných výrobků si žáci zvolili jeden, který si pak s pomocí vedoucí Ježíškovy dilny Hany Kertisové a třídní učitelky vyrobili. Nám se nejvíce zalíbil sněhulák z ponožky. Každý si vybral jednu ponožku naplněnou polystyrenovými kuličkami a tu pak dotvořil podle pokynů paní Kertisové. Sněhuláci se nám moc povedli. Z hotových sněhuláků měli žáci velkou radost. celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: 6zs webu
Dne 5.12.2017 Mikuláš v naší třídě 1

Dne 5.12.2017 Mikuláš v naší třídě

Dne 5.12.2017 žáky během třetí vyučovací hodiny překvapila "nečekaná" návštěva - Mikuláš s čerty a anděly. Hříšníci, kteří měli v knize hříchů zápis, se museli vykoupit mikulášskou nebo vánoční básničkou. Na závěr zarecitovala Mikuláši celá třída a za odměnu Mikuláš dětem nadělil sladkosti. celý text

ostatní | 6. 12. 2017 | Autor: 6zs webu
#

27.11.2017 Ekologické představení O Čisté planetě

Dne 27.11.2017 nás navštívilo Pouliční divadlo Viktora Braunreitera s ekologicky zaměřeným představením O Čisté planetě. Děti se zábavnou formou dozvěděly informace o ochraně životního prostředí a o třídění odpadu. Představení bylo doprovázeno zajímavými světelnými efekty. celý text

ostatní | 29. 11. 2017 | Autor: 6zs webu
7.11.2017 - Beseda s městskou policií - dopravní výchova 1

7.11.2017 - Beseda s městskou policií - dopravní výchova

Dne 7.11.2017 proběhla 2. část besedy s městskou policií, která byla tentokrát zaměřena na účastníky silničního provozu, tj. na chodce a dopravní prostředky. Žáci si vyzkoušeli správné přecházení vozovky a zopakovali si některé dopravní značky. Na závěr plnili úkoly v pracovním sešitě. celý text

ostatní | 9. 11. 2017 | Autor: 6zs webu
#

30.10.2017 "Ohrožená příroda" - přednáška o ohrožených druzích živočichů

Pan V. Kroft z Celního úřadu Karlovy Vary, který pracuje na letišti v Karlových Varech, nám zajímavě vyprávěl o pašování živočichů z cizích zemí. Některé ze zabavených exponátů nám přinesl ukázat. celý text

ostatní | 31. 10. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Beseda s městskou policií

3.10.2017 se žáci 2.A zúčastnili besedy s městskou policií. Dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi městskou policií a Policií ČR. Žáci se seznámili s výstrojí strážníka a jeho povinnostmi. Také si prohlédli donucovací prostředky, které městská policie používá a některé si mohli i vyzkoušet. celý text

ostatní | 3. 10. 2017 | Autor: 6zs webu

Návštěva divadla

25.9.2017 jsme navštívili v Západočeském divadle Cheb Pohádku o třech námořnících, které pro nás připravilo divadlo Láryfáry. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Branný den

29.09.2017 proběhl na 6. ZŠ Cheb branný den, který byl zaměřený na ochranu člověka při mimořádných událostech. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Objev svůj rytmus

21.09.2017 se konal hudebně-sociální program Objev svůj rytmus. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: 6zs webu