Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Bravencová (bravencova@6zscheb.cz)

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Pavlína Plevná (plevna@6zscheb.cz)

Asistent pedagoga: Bc. Veronika Vejnarová

Počet žáků: 25

Učebna číslo: 5

 

6.A

Zprávy

#

Vystoupení žáků 1.A v MŠ Pohádka

23.6.2017 jsme s vystoupením Berušky navštívili spolu s přípravným ročníkem naši partnerskou mateřskou školu Pohádka. Vystoupení se dětem libilo. celý text

ostatní | 12. 7. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Návštěva 1.A Galerie výtvarného umění v Chebu

7.6.2017 jsme navštívili GVU Cheb. Mgr. Veronika Lochmanová zvolila povídání o knize To je Praha, kterou ilustrovala Michaela Kukovičová. S dětmi si povídala o zajímavostech Prahy a byla mile překvapena znalostmi dětí. Na závěr si děti ve skupinách dokrelily svůj parník plující po Vltavě. celý text

ostatní | 12. 7. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Pasování žáků 1.A na čtenáře

6.6.2017 byli žáci 1.A v dětské knihovně v Chebu pasováni na čtenáře. Nejprve nám zaměstnankyně knihovny zahrály popletenou pohádku a žáci měli na magnetické tabuli najít postavy, které se v pohádce vyskytly. Dále každý žák přečetl text, který dostal na lístečku. Poté byli žáci pasováni na čtenáře. celý text

ostatní | 12. 7. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Návštěva 1.A u hasičů

5.6.2017 jsme navštívili Hasičský záchranný sbor v Chebu. Hasiči nám ukázali hasičskou techniku a výstroj a vysvětlili nám, co se děje, když je vyhlášen poplach. celý text

ostatní | 12. 7. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Den dětí v Sově

1.6.2017 jsme oslavili svátek dětí v DDM Sova. Svezli jsme se na koních, prohlédli jsme si chovaná zvířata, opekli jsme si buřty, vyzkoušeli si svou obratnost v lanovém minicentru, zasoutěžili jsme si v družstvech a na závěr jsme z rukou vedoucí dětské knihovny v Chebu Mgr. Evy Novotné převzali ocenění za sběr suchého pečiva. celý text

ostatní | 12. 7. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Školní výlet 1.A

30.05.2017 jsme podnikli výlet do ZOO Plzeň. Navštívili jsme také DinoPark. Největší úspěch měli ještěři. celý text

ostatní | 12. 7. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Školní akademie

25.5.2017 se konala v KC Svoboda školní akademie 6. ZŠ. Vystoupili jsme s tanečkem Berušky. Vystoupení mělo velký úspěch. celý text

ostatní | 12. 7. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Návštěva dětí z MŠ Pohádka

6.4.2017 nás navštívily děti z MŠ Pohádka. Předvedli jsme jim čtení ze slabikáře, recitace básniček a společně jsme si vyrobili tulipán. celý text

ostatní | 12. 7. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Bovýsek

V rámci projektu Ovoce do škol nás 31.05.2017 navštívil Bovýsek. celý text

ostatní | 28. 6. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Karneval na ledě

Dne 24.3.2017 se na závěr bruslení konal karneval na ledě celý text

ostatní | 2. 4. 2017 | Autor: 6zs webu

Akce 1.A v březnu a začátkem dubna 2017

16.3.2017 se koná výukový program ORNITA
24.3.2017 budou mít třídy 1. A a 1. B společný karneval na ledě.
3.4.2017 se koná od 10.00 h v divadle pohádka Velikonoční malování. celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: 6zs webu
#

24.02.2017 Veselé zoubky

V rámci prvouky jsme se zapojili do projektu Veselé zoubky celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: 6zs webu
#

23.02.2017 Sčítání do devíti

V matematice již sčítáme do devíti celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: 6zs webu
#

22.2.2017 Matematika a čeština v 1.A

V matematice rozkládáme číslo 9 a v češtině hledáme slova opačného významu a záměnou samohlásky tvoříme nová slova celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: 6zs webu
#

21.2.2017 Při hodině ČJ a MA

V únoru 2017 se v českém jazyku učíme písmeno C, v matematice doplňujeme matematické řetízky celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: 6zs webu
#

01/2017 Při hodině českého jazyka matematiky a výtvarné výchovy

V lednu 2017 v českém jazyce poznáváme písmenko Š a K, v matematice již počítáme do osmi a ve výtvarné výchově tvoříme vzor na čepici celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: 6zs webu
#

5.12.2016 Na Mikuláše při hodině češtiny a matematiky

Učíme se písmeno "J" a hrajeme slabikové LOTO celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: 6zs webu
#

11/2016 Při vyučování Ma a ČJ

V listopadu 2016 při vyučování matematiky a českého jazyka. celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: 6zs webu
#

1.11.2016 Jak pracujeme při vyučování ČJ a Ma

Již čteme první krátké věty a přepisujeme písmena, přiřazujeme k obrázkům první slabiku, počítáme a znázorňujeme na číselné ose příklady do pěti celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: 6zs webu
#

25.10.2016 Zase umíme o něco více

Zvládáme písmenkový diktát píšeme první krátké věty, počítáme do pěti. celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: 6zs webu
#

Podívejte se na naše výrobky!

Hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností zaměřujeme na učivo prvouky. celý text

ostatní | 26. 2. 2017 | Autor: 6zs webu
#

24.10.2016 Beseda s kriminalistou

24.10.2016 nás navštivil kriminalista Policie české republiky pan Utíkal. celý text

ostatní | 26. 2. 2017 | Autor: 6zs webu
#

20.10.2016 Co už umíme v češtině a matematice a jak jsme manuálně zruční?

Už jsme se naučili vytleskávat slabiky a počítat do pěti a modelujeme pohádku O veliké řepě celý text

ostatní | 26. 2. 2017 | Autor: 6zs webu
#

27.9.2016 Při hodině matematiky a českého jazyka

Při hodině matematiky určujeme počet prvků, při hodině českého jazyka poznáváme a čteme písmenka celý text

ostatní | 26. 2. 2017 | Autor: 6zs webu