Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Monika Šantorová (santorova@6zscheb.cz)

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Alice Lehocká (lehocka@6zscheb.cz)

     Počet žáků: 29

     Učebna číslo: 21

     6.B

9.3.2018 proběhne školní akce společnosti Ornita. Děti se seznámí s čeledí ptáků-krkavcovití. Vstupné 65,- Kč bude hrazeno z třídního fondu.                                               Mgr. DanaHendrychová

 

Vážení rodiče,

      dne 9. 2. se žáci prvních tříd zúčastní divadelního představení  Konec strašidel ve Svatošských skalách. Vstupné 50,- Kč bude hrazeno z třídního fondu. Sraz v 8,00 hod. v šatnách. Konec vyučování dle rozvrhu. Svačinu a přezůvky s sebou.  

Mgr. Dana Hendrychová

 

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat o změně cen stravného. Žáci 7-10 let - cena 24,- Kč za oběd. Doporučuji navýšit trvalý příkaz na 530,- Kč a inkaso na 600,- Kč. Změny proveďte od prosince, zálohy se provádějí předem.

Mgr. Dana Hendrychová

 

Vážení rodiče,

zvu Vás na třídní schůzky, které se konají 11. 12. 2017 v 17, 00hod.  -  v učebně 1.B.

Mgr. Dana Hendrychová

 

 

Vážení rodiče,

      dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají dne 9.10. 2017 na naší škole. Zahájení bude v 17,00 hod. ve školní jídelně (plenární schůze), poté se přesuneme do třídy 1.B. Těším se na Vaši účast. 

Mgr. Dana Hendrychová

 

Vážení rodiče,

     dne 16. 10. 2017 (pondělí)  navštíví žáci prvních ročníků Západočeské divadlo Cheb, kde zhlédnou pohádku Křemílek a Vochomůrka.  Protože se jedná o kulturní akci, přijdou tento den děti do školy vhodně oblečené. První hodinu se budeme učit dle rozvrhu, dle rozvrhu budeme i končit (tj. v 11,40hod).  Vstupné 50,- Kč bude hrazeno z třídního fondu. 

Mgr. Dana Hendrychová

 

Vážení rodiče,

     dovoluji si Vás informovat, že 29.9. 2017 proběhne u nás na škole branný den na téma Ochrana člověka za mimořádných situací. Děti přijdou sportovně oblečeny dle počasí, budou mít svačinu a pití v batůžku. Tento den se neučíme - učebnice si nechají doma. Konec akce v 11,40 hod. Družinové děti si přinesou i přezůvky.

Mgr. Dana Hendrychová