Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Ing., Bc. Hana Pisáriková  

     Zastupující třídní učitelka: Ing. Mgr. Bohuslava Hlavničková

     Počet žáků: 

     Učebna číslo: 

     pisarikova@6zscheb.cz

6a

Zprávy