Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Ing., Bc. Hana Pisáriková  (pisarikova@6zscheb.cz)

     Zastupující třídní učitelka: Hana Reihs (reihs@6zscheb.cz)

     Asistent pedagoga: Kamil Lukeš

     Počet žáků: 24

     Učebna číslo: 7

     

6a

Vážení rodiče,

     dovolte, abych vás touto cestou seznámila s některými akcemi, které jsou pro vaše děti v nejbližší době připraveny. Dne 7. 12. se žáčci 2.A zúčastní Ježíškovy dílny, kde si vyrobí pěkný vánoční dárek. Akce je hrazena z třídního fondu. Dne 13. 12. navštívíme s dětmi Chrám svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu, zde načerpáme vánoční atmosféru přednáškou o varhanách.  Vstupné na přednášku je hrazeno z třídního fondu. A konečně 21. 12. v 16,35 vystoupí děti s pěknými vánočními písněmi na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. O všech akcích budete včas informováni i písemně.

 

Vážení rodiče,

     zvu vás na třídní schůzky, které proběhnou dne 10. 12. v 17,00 hod. v naší třídě 2.A (učebna číslo 54). Těším se na setkání s vámi.  Kočová

 

 

Vážení rodiče, 

     dne 27. 9. 2018 proběhne u nás na škole branný den na téma "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Tento den přijdou děti sportovně oblečeny,  budou mít s sebou svačinu a pití v malém batůžku. Dle počasí zhodnoťte, jestli je nutná pláštěnka. První hodinu budeme ve škole,  dejte proto dětem s sebou i přezůvky; ty potom necháme v šatně, aby se s nimi děti zbytečně nenosily. Návrat ke škole je plánován v 11, 40 hod. 

 

Vážení rodiče,

     zvu Vás dne 8. 10. v 17,00 hod. do naší učebny  2.A na třídní schůzky.  Těším se na vás. Kočová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

     dne 19. 4. navštíví naši školu loutkové divadlo Narcis. Vstupné na představení (50,- Kč) bude hrazeno z třídního fondu. 

     Dne 27. 4. navštívíme s dětmi knihovnu, téma této návštěvy je "Seznámení s knihovnou". Následně dne 28. 5. navštívíme dětskou knihovnu znovu, žáčci budou "pasováni na čtenáře".

     Dne 12. 6. nás čeká návštěva Galerie výtvarného umění v Chebu. Vstupné 10,- Kč bude hrazeno opět z třídního fondu.

 

 

Vážení rodiče,

      dovoluji si vás informovat, že v pátek 9. 3. 2018 navštíví naši školu společnost Ornita. Vaše  děti se tento den zúčastní zajímavé přednášky na téma "Krkavcovití". Vstupné 65,- Kč bude hrazeno z třídního fondu.

Mgr. Jaroslava Kočová

 

Vážení rodiče,

      dne 9. 2. se žáci prvních tříd zúčastní divadelního představení  Konec strašidel ve Svatošských skalách. Vstupné 50,- Kč bude hrazeno z třídního fondu. Sraz v 8,00 hod. v šatnách. Konec vyučování dle rozvrhu. Svačinu a přezůvky s sebou.  

Mgr. Jaroslava Kočová

 

 

Vážení rodiče,

     dne 18. 12. 2017 navštívíme s dětmi kino Svět, kde zhlédneme pohádku Emoji ve filmu. Vstupné 70,- Kč bude hrazeno z třídního fondu. Tento den děti končí tradičně - dle rozvrhu. 

Mgr. Jaroslava Kočová

 

 

Vážení rodiče,

     ráda bych Vás touto cestou informovala, že od ledna roku 2018 se mění cena stravného. Dětem ve věku 7-10 let se navyšuje cena za oběd na 24,-Kč. Doporučuji změnit trvalý příkaz na 530,- Kč a inkaso na 600,- Kč. Tuto změnu proveďte  již od prosince, poněvadž zálohy se platí předem.

Mgr. Jaroslava Kočová

 

Vážení rodiče,

      dovoluji si pozvat Vás na třídní schůzky, které se konají 11. 12. 2017 v 17, 00hod.  - a to v učebně 1.C. Budu se těšit na setkání s Vámi.

Mgr. Jaroslava Kočová

 

Vážení rodiče,

      dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají dne 9.10. 2017 na naší škole. Zahájení bude v 17,00 hod. ve školní jídelně (plenární schůze), poté se přesuneme do třídy 1.C. Těším se na Vaši účast. 

Mgr. Jaroslava Kočová

 

Vážení rodiče,

     dne 16. 10. 2017 (pondělí)  navštíví žáci prvních ročníků Západočeské divadlo Cheb, kde zhlédnou pohádku Křemílek a Vochomůrka.  Protože se jedná o kulturní akci, přijdou tento den děti do školy vhodně oblečené. První hodinu se budeme učit dle rozvrhu, dle rozvrhu budeme i končit (tj. v 11,40hod).  Vstupné 50,- Kč bude hrazeno z třídního fondu. 

Mgr. Jaroslava Kočová

 

Vážení rodiče,

     dovoluji si Vás informovat, že 29.9. 2017 proběhne u nás na škole branný den na téma Ochrana člověka za mimořádných situací. Děti přijdou sportovně oblečeny dle počasí, budou mít svačinu a pití v batůžku. Tento den se neučíme - učebnice si nechají doma. Konec akce v 11,40 hod. Družinové děti si přinesou i přezůvky.

Mgr. Jaroslava Kočová