Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Ing., Bc. Hana Pisáriková  (pisarikova@6zscheb.cz)

     Zastupující třídní učitelka: Hana Reihs (reihs@6zscheb.cz)

     Asistent pedagoga: Rudolf Dufek

     Počet žáků: 22

     Učebna číslo: 7

     

6a

Zprávy

Školní výlet 1

Školní výlet

Techmania Science Center celý text

ostatní | 8. 6. 2019 | Autor: 6zs webu

Čtenářská soutěž druhých tříd

Dne 27. 3. 2019 proběhla na 6. ZŠ Cheb čtenářská soutěž druhých tříd. Soutěže se zúčastnilo 11 nejlepších čtenářů z 2.A a 2.B.
Všechny děti byly velmi dobře připraveny; posuzována byla správnost čtení, hlasitost projevu, plynulost, v neposlední řadě také porozumění textu.
Úryvky, které děti četly, byly vybrány z knihy „Já, Baryk“ od Františka Nepila.
Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k pěknému umístění. celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: 6zs webu

Návštěva GAVU Cheb

Dne 20. března navštívili žáci 2.A GAVU Cheb. Zde jsme zhlédli zajímavou výstavu Terezy Říčanové - jednalo se o mapy světa, které dětem zábavnou formou představovaly svět kolem nás. Výstava, jež byla doplněna poutavým výkladem paní Veroniky Lochmanové, nás velmi zaujala. Na závěr si děti mohly také vytvořit mapu svého vlastního světa. Děkujeme paní Lochmanové za příjemně strávené dopoledne. celý text

ostatní | 24. 3. 2019 | Autor: 6zs webu

Přednáška společnosti ORNITA - Ptáci na obzoru

I letos se děti zúčastnily zajímavé ornitologické přednášky, tentokrát se týkala dravců. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého ze života těchto majestátních živočichů, dokonce i to, jak bychom měli dravé ptáky v přírodě chránit, aby v důsledku lidské činnosti zbytečně neumírali. Přednáška byla okořeněna i živými ukázkami dravců - děti si tak mohly zblízka prohlédnout poštolku obecnou nebo sokola stěhovavého. Společnosti ORNITA moc děkujeme za pěkný zážitek. celý text

ostatní | 24. 3. 2019 | Autor: 6zs webu

Varhany

Dne 13. 12. 2018 navštívily děti katolický farní kostel sv. Mikuláše, kde nás pan Nosek, vynikající hráč na varhany, seznámil s tímto královským hudebním nástrojem. Žáci měli možnost prohlédnout si varhany zblízka a někteří odvážlivci si dokonce na varhany i zahráli. Společně jsme si s varhanním doprovodem zazpívali i koledu. Všem se akce moc líbila a panu Noskovi děkujeme za pěkný zážitek. celý text

ostatní | 30. 12. 2018 | Autor: 6zs webu

Ježíškova dílna

V pátek 7. prosince navštívila třída 2.A Ježíškovu dílnu, kde si žáčci vyrobili pěknou ozdobičku na stromeček. Práce děti velmi bavila a všechny výrobky, které jsme si odnášeli do školy, byly velmi povedené. Určitě si tuto akci zopakujeme i následující rok. celý text

ostatní | 9. 12. 2018 | Autor: 6zs webu

Mikuláš ve 2.A

Dne 5. 12. již tradičně navštívil naši třídu Mikuláš se svými pomocníky. Děti se na hodného Mikuláše a zlobivé čertíky velmi těšily a připravily si pro ně pěknou vánoční píseň. Za odměnu dostaly malý balíček, na kterém si o přestávce pochutnaly... Těšíme se na příští rok, kdy nás zajisté Mikuláš, andělé a čerti opět poctí svou návštěvou. celý text

ostatní | 9. 12. 2018 | Autor: 6zs webu

Návštěva knihovny - 2.A

Dne 21. 11. navštívili žáčci 2. A knihovnu, kde se uskutečnila zajímavá beseda o bajkách. Děti se dozvěděly, co to vlastně bajka je, kteří významní bajkáři se tomuto literárnímu útvaru věnovali. Některé bajky děti znaly, s některými se seznámily v knihovně. Na závěr besedy žáci i jednu Ezopovu bajku zhlédli. Akce se dětem moc líbila a zaměstnankyním knihovny, jež pro nás toto zajímavé vyprávění připravily, moc děkujeme. celý text

ostatní | 21. 11. 2018 | Autor: 6zs webu

Můj první gól

Dne 21. 9. 2018 navštívili naši druháčci sportovní akci "Můj první gól". Toto sportovní dopoledne bylo zorganizováno fotbalovým a házenkářským klubem Hvězda Cheb. Děti na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly; veškeré disciplíny děti velmi bavily. Malí sportovci si akci moc užili a na začátek tohoto školního roku budou mít pěkné vzpomínky. celý text

ostatní | 21. 9. 2018 | Autor: 6zs webu