Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Jitka Dubská

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Inge Kulhánková

     Počet žáků: 29

     Učebna číslo: 

     dubska@6zscheb.cz

 

1.B

     

I nadále (během celého školního roku) probíhá ve třídě sběr starého pečiva, které průběžně odvážíme zvířátkům z DDM Sova Cheb.

_______________________________________________________________________________________________

PLÁNOVANÉ AKCE:

22.5. Svět bubnů

23.5. Fotografování žáků

31.5. Den dětí - Ekoexkurze k radioaktivnímu prameni a návštěva ZŠ Plesná

7.6. Školní výlet

13.6. Pasování na čtenáře - knihovna

19.6. Olympijský běh s předáním diplomu a medaile

20.6. Školní akademie

26.6. Závěrečné kino

26.6. Cesta za zdravím - Krajinka

27.6. Exkurze DDM Sova

28.6. Vysvědčení