Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Marie Truhlářová (truhlarova@6zscheb.cz)

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Lukáš Jesínek (jesinek@6zscheb.cz)

     Asistent pedagoga: František Čadek

     Počet žáků: 25

     Učebna číslo: 19