Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Olga Drač

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Inge Kulhánková

     Počet žáků:

     Učebna číslo: 

     drac@6zscheb.cz

Zprávy