Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Kýčková (kyckova@6zscheb.cz)

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Kočová (kocova@6zscheb.cz)

     Počet žáků: 22

     Učebna číslo: 56