Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Kýčková

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Kočová

     Počet žáků:

     Učebna číslo: 

     kyckova@6zscheb.cz