Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Jitka Kala (kala@6zscheb.cz)

     Zastupující třídní učitelka: Ing. Lucie Pixová (pixova@6zscheb.cz)

     Počet žáků: 27

     Učebna číslo: 4