Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Dana Hendrychová

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Martina Sýkorová

     Počet žáků:

     Učebna číslo: 

     hendrychova@6zscheb.cz

Zprávy