Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE

     Třídní učitelka: Mgr. Věra Heřmánková (hermankova@6zscheb.cz)

     Zastupující třídní učitelka: Mgr. Šárka Trnková (trnkova@6zscheb.cz)

     Asistent pedagoga: Vlasta Veverková

     Počet žáků: 20

     Učebna číslo: 33