Obsah

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů - SYPO

 

Projekt SYPO reaguje na současný stav, který postrádá ucelený systém profesní podpory učitelů 
a ředitelů. Další vzdělávání  obou cílových skupin je až na výjimky nesystematické, chybí koncepční podpora pro různé fáze profesní dráhy.
A proto SYPO připravilo novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů: 

  • metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni;
  • stálá konference ředitelů (kabinetu vedení);
  • podpora začínajících učitelů;
  • transformace systému DVPP.

Naše škola je podpořena v klíčové aktivitě KA 04  METODICKÁ PODPORAV OBLASTI ICT. 
Krajský metodik úzce spolupracuje s vedením školy a koordinátorem ICT. Naše konzultace probíhají pomocí vzdálené podpory a osobních schůzek. Na jednotlivých setkáních řešíme oblasti ICT řízení ve škole, digitální struktury ve škole, efektivní využívání ŠIS a mnoho dalších témat. 

Logo EU a MPSVLogo NIDV