Obsah

Projekt EU peníze školám

Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci něj jsou již vytvořené a ověřené tyto sady DUMů v šabloně III/2 (Využití ICT):

 

sada pedagog předmě­t ročník tematic­ký okruh e-mail
01 Martina Sýkorová M 1. Nu­merace v oboru 0–100 sykorova­mart@seznam.cz
02 Martina Sýkorová M 1. Před­stavy o číslech syko­rovamart@seznam­.cz
03 Martina Sýkorová M 1. Ge­ometrie sykoro­vamart@seznam­.cz
04 Andrea Juhosová ČJS 2. Pro­měny přírody na podzim pulpano­vaa@seznam.cz
05 Andrea Juhosová ČJS 2. Pro­měny přírody v zimě pulpano­vaa@seznam.cz
06 Andrea Juhosová ČJS 2. Pro­měny přírody na jaře a v létě pulpano­vaa@seznam.cz
07 Miroslav Dlesk NJ 6.-9. Já a moje rodina mira.dles­k@seznam.cz
08 Miroslav Dlesk NJ 6.-9. Reálie německy mluvících zemí mira.dles­k@seznam.cz
09 Miroslav Dlesk AJ 6.-9. Já a moje rodina mira.dles­k@seznam.cz
10 Jaroslava Štréblová ČJ 3. Vyj­menovaná slova jaroslavas­treblova@seznam­.cz
11 Jaroslava Štréblová ČJS 5­. Člověk a jeho zdraví jarosla­vastreblova@sez­nam.cz
12 Jaroslava Štréblová AJ 5. Vol­ný čas a škola jaroslavas­treblova@seznam­.cz
13 Marie Truhlářová 6­. Les marietruh­larova@seznam­.cz
14 Marie Truhlářová 6­. Voda a její okolí marietruh­larova@seznam­.cz
15 Marie Truhlářová 6­. Hospodářské plodiny marietruh­larova@seznam­.cz
16 Jana Lukešová D 6. Sta­rověké Řecko lukynkaj@sez­nam.cz
17 Jana Lukešová OV 6. Má vlast lukynkaj@sez­nam.cz
18 Jana Lukešová OV 8. O­sobnost člověka lukynkaj@sez­nam.cz
19 Monika Šantorová F 8. Mecha­nika kapalin a plynů santorova­@seznam.cz
20 Monika Šantorová F 6.-9. Pohyb s síla santoro­va@seznam.cz
21 Monika Šantorová F 6.-9. Fyzikální veličiny santo­rova@seznam.cz
22 Marie Jelenová INF 8. Tex­tový editor Word marujelen@sez­nam.cz
23 Marie Jelenová M 7. Ra­cionální čísla marujelen@sez­nam.cz
24 Marie Jelenová M 7. Po­měr, přímá a nepřímá úměrnost maruje­len@seznam.cz
25 Alice Lehocká ČJ 6. Sklad­ba-větné členy alehocka­@seznam.cz
26 Alice Lehocká ČJ 7.-8. Druhy vedlejších vět alehocka@sez­nam.cz
27 Alice Lehocká 8.-9. Volba povolání alehoc­ka@seznam.cz
28 Lenka Poórová D 6. Sta­rověký Řím lenka.pooro­va@seznam.cz
29 Lenka Poórová D 7. Kon­stituční absolutní monarchie lenka­.poorova@seznam­.cz
30 Lenka Poórová Z 7. Ame­rika lenka.poo­rova@seznam.cz
31 Iveta Vaníčková INF 8­. Tabulkový procesor Excel ivanicko­va@seznam.cz
32 Milada Nedvědová ČJS 1.-2. Člověk a jeho zdraví nedvedo­va.milada@sez­nam.cz
33 Kateřina Humlová VV 6. Dě­jiny umění gotthardo­va@seznam.cz
34 Kateřina Humlová VV 7. Dě­jiny umění gotthardo­va@seznam.cz
35 Kateřina Humlová VV 8.-9. Dějiny umění gotthardo­va@seznam.cz
36 Dana Hendrychová M 3­. Numerace v oboru 0–100 henben@sez­nam.cz
37 Jana Sahánková + Iveta Vaníčková HV 6.-9. Hudba 16. – 20. století ivanic­kova@seznam.cz
38 Jana Sahánková + Iveta Bravencová RJ 8.-9. Ohebné slovní druhy bravenco­va.iveta@seznam­.cz
39 Jana Sahánková Nj 6.-7. Sloveso a syntaktické vztahy janasahan­kova@seznam.cz
40 Jitka Dubská 3.-5. Práce s drobným materiálem jit­ka.dubska@sez­nam.cz
41 Jitka Dubská ČJ 3.-5. Literární výchova jitka.dub­ska@seznam.cz
42 Jitka Dubská ČJS 3. Mís­to, kde žijeme jitka.dub­ska@seznam.cz
43 Kamila Daňková ČJS 5. E­vropa kamila.dan­kova@email.cz
44 Kamila Daňková ČJS 4.-5. Osobnosti českých dějin kamila.dan­kova@email.cz
45 Kamila Daňková ČJ 3.-5. Slovní druhy kamila.dan­kova@email.cz
46 Iveta Bravencová Z 9. Pří­rodní poměry ČR bravencova.i­veta@seznam.cz
47 Iveta Bravencová Z 6. Kra­jinné sféry bravenco­va.iveta@seznam­.cz
48 Iveta Bravencová NJ 6­. Jídlo a nápoje bravenco­va.iveta@seznam­.cz

 

V šabloně I/2 (Čtenářská a informační gramotnost) jsou vytvořené a ověřené tyto sady DUMů:

sada pedagog před­mět ročník tema­tický okruh e-mail
01 Dana Hendrychová + Eva Kočová ČJ 1.-9. Čtení a literatura hen­ben@seznam.cz
e­kocova@seznam­.cz
02 Dana Hendrychová + Eva Kočová D 1.-9. Čtenářská gramotnost hen­ben@seznam.cz
e­kocova@seznam­.cz