Obsah

Logo OP JAK

Škola zahájila 1. 7. 2023 realizaci projektu „Podpora vzdělávání žáků 6. ZŠ Cheb III“ z dotace Operačního programu OP JAK v celkové výši 2 022 939,- Kč.

Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávání mobility znevýhodněných skupin. Projekt podporuje nejen žáky, ale i pedagogické pracovníky v rámci jejich vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005259. Projekt je na 30 měsíců a bude probíhá do 31. 12. 2025.

Rodičovská kavárna