Obsah

Obědy do škol v Karlovarském kraji

„Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025“

Logo

Naše škola se zapojila do projektu „Obědy do škol 6. ZŠ Cheb 2023/2024. Dotace ve výši 84.534 Kč bude použita na obědy našich žáků, jejich rodiny se ocitly v tíživé finanční situaci.

Poskytovatel poskytuje dotaci v rámci realizace svého projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025“, reg. č.: CZ.03.04.01/00/22_026/0003833, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus, specifický cíl – Materiální pomoc nejchudším osobám a výzvy č. 03_22_026 „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“, jehož účelem je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí/žáků v mateřských, základních a středních školách v Karlovarském kraji, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé situaci, a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení.

 

Obědy do školPlakát obědy do škol Typ: PDF dokument, Velikost: 249.94 kB