Obsah

Obědy do škol v Karlovarském kraji

Obědy do škol v Karlovarském kraji
2021/2022

Naše škola se i pro školní rok 2021/22 rozhodla pro zapojení do projektu „Obědy do škol
v Karlovarském kraji“
. Projekt je  financován z Operačního programu potravinové
a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR. 

 V rámci projektu je možnost poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022).

Potravinová pomoc ve formě stravného v rámci projektu je určena cílové skupině - děti ze sociálně slabých rodin, jejichž způsobilost k podpoře je dána souvislým nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi.  Ověření způsobilosti provádí místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Úřad práce rovněž informuje zákonné zástupce o povinnostech spojených se zařazením dítěte/žáka do projektu.

Pokud splňujete výše uvedené podmínky a v případě vašeho zájmu, obraťte se na Úřad práce v Chebu, kde získají další informace a to v termínu do 30. 6. 2021.

 

                                                                                                          Štěpánka Dostálová
                                                                                                               ředitelka školy

Logo