Obsah

Obědy do škol v Karlovarském kraji

Obědy do škol v Karlovarském kraji
2019/2020

Naše škola se zapojila do projektu z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu.
Cílem je  potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi.

 

Informační plakát projektu

Logo EU a MPSV