Obsah

Mléko do škol

 

Projekt "Mléko do škol" je součástí tzv. "Školního projektu". Evropská unie a Česká republika se podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u žáků základních škol 
a dětem se dostávají mléčné výrobky zcela zdarma.
Do projektu jsou zařazeni žáci základních škol, včetně těch, kteří navštěvují přípravné třídy.
V České republice tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol.

 

Logo Mléko do škol