Obsah

Projekt Kreativ

Kreativ obr.

Naše škola se zapojila do projektu KREATIV a vytváří  tak centrum kolegiální podpory.
Název projektu KREATIV značí „Kvalitu, Realizaci, Emoce, Aktivitu, Tradice, Inovace, Vzdělávání“. Projekt si klade za cíl vytvořit celorepublikovou síť pro podporu rozvoje pedagogů v oblasti SC5 c) Kreativní výuka žáků a studentů. Atributy kreativity korespondují s dovednostmi, které jsou důležité pro rozvoj klíčových kompetencí. Rozvoj kreativity je tudíž vzdělávacím cílem a neváže se jenom na oblast umění a rozvoj talentu. Jedná se o specifické schopnosti – zvyklosti myšlení, které je potřebné zprostředkovat dětem, žákům a studentům, přičemž právě umění a postupy umělecké tvorby jsou cenným a efektivním nástrojem pro celoživotní rozvoj a uplatnění na trhu práce.
Jednotlivá centra připravují projektová odpoledne na zvolené téma. Tato odpoledne jsou otevřená pro neformální setkání učitelů okolních škol, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem probíhá diskuse a spolupráce. Při ní dochází k vzájemnému vzdělávání se a předávání zkušeností mezi pracovníky centra, jakožto lídry a zástupci okolních škol, případně dalšími aktéry ve vzdělávání. Projektová odpoledne jsou realizována jedenkrát měsíčně.
Díky projektu může škola využívat moderní technologie ve výuce, jako jsou měřící sady Pasco, Arduino, Lego Mindstorms, výukové stavebnice GIGO, tablety, 3D pero, řezací plotr Brother, Microbit a jiné IT technologie.

 

Krátké reportáže z vybraných akcí:

Virtuální realita s ClassVR

 

Výstava Cosmos Discovery

 

Seminář air brush