Obsah

Putování s vílou Radonkou

Typ: ostatní
Spolupráce s Ekoškolou v Plesné

V pátek 31.5.2019 společně třídy 1.A, 1.B a 3.C odjely autobusem do Plesné. Autobus byl hrazen z prostředků SRPDŠ naší školy. U plesenského nádraží na nás již netrpělivě čekala Mgr. Alena Jelínková ze zdejší školy se svými žáky třetí třídy, kteří s sebou měli připravený velký pytel na případné odpadky. Na začátku putování byli všichni žáci rozděleni do několika skupin, v nichž se hned mezi sebou seznámili. Poté se všechny skupiny vydaly na cestu k prameni. Trasu dětem napovídala mapka s rébusy, které si skupinky musely postupně vyluštit. Po překonání lesnatého a bažinatého terénu jsme konečně dorazili na místo a mohli ochutnat zdejší pramenitou vodu vyvěrající přímo ze země. Naše kroky vedly následně dále po cyklostezce až k Šneckému rybníku. Cestou děti poznávaly stromy, květiny, traviny a drobný hmyz. U rybníka jsme si všichni společně opekli buřty a postarali se o to, aby po nás nezbyly žádné odpadky. Po chutném občerstvení jsme se rozloučili s novými kamarády ze ZŠ Plesná a vydali se nejkratší cestou z lesa do Velkého Luhu, kde na nás již čekal autobus, který nás bezpečně dopravil zpět ke škole. Všem žákům se akce velice líbila, měli možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací a ochutnat pramenitou vodu nově objeveného pramene.

Mgr. Lucie Součková, Mgr. Inge Kulhánková, Mgr. Sibyla Mjartanová

Foto z akce zde


Vytvořeno: 4. 6. 2019
Poslední aktualizace: 18. 6. 2019 19:38
Autor: 6zs webu