Obsah

logo

EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. 6. základní škola v Chebu získala tento prestižní titul v červnu 2015. Letos nás čeká velký úkol a to tento titul obhájit. Bližší informace získáte v záložce Ekoškola.

6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB

Vyučování na 6. základní škole  Cheb bylo zahájeno v roce 1970. Školu tvoří dva samostatné pavilony spojené prosklenou chodbou. Součástí je školní jídelna s družinou.

U budovy je také víceúčelový  areál se školním hřištěm.

Zřizovatelem školy je od ledna 2003 Město Cheb a škola je od tohoto data v právní subjektivitě.

Svojí polohou (nádraží, bazén, zimní stadion atd.) vyhovuje nejen žákům spádové oblasti, ale i dojíždějícím z širokého okolí. Budova školy a školní jídelny byla zateplena ve školním roce 2013/2014. V letošním školním roce byla dokončena rekonstrukce tělocvičny.

 

A je to za námi!

Ohlédnutí za Školní akademií 2017

Nekonečný nácvik jednotlivých čísel vyvrcholil v minulém týdnu dvěma dopoledními generálkami a odpoledním představením pro rodiče a přátele školy pod vedením Mgr. Alice Lehocké a Mgr. Marie Jelenové. Výborně se svých rolí zhostili také oba moderátoři – Antonín Hess a Martin Jelínek.

Všechna vystoupení byla velmi nápaditá a svědčí o obrovském potenciálu našich zkušených pedagogů a zodpovědném přístupu jejich žáků, jinými slovy – byla to nejlepší akademie v posledních letech!

Tak za dva roky jsme tu zas…

 

Text: Mgr. Jana Kofránková

Fotodokumentace: Mgr. Marie Jelenová

Berušky 1.AWaka, Waka 4.ACandyman 7.A, B

Přípravný tým

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více fotografií naleznete na:

Školní akademie