Obsah

ZÁPISY ŽÁKŮ DO PRVNÍCH TŘÍD

Zápisy žáků do 1. tříd proběhnou dne 5. a 6. 4. 2017 vždy od 14:00 do 17:00 hod. v označených prostorách naší školy. Zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a občanský průkaz. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba doložit oprávnění dítě zastupovat. Pokud bude chtít zákonný zástupce odklad povinné školní docházky, musí již v době zápisu předložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

O přijetí žáka na 6. ZŠ Cheb se dozvíte na stránkách naší školy a na vstupních dveřích 6. ZŠ Cheb.

Těšíme se na budoucí prvňáčky.

logo

EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. 6. základní škola v Chebu získala tento prestižní titul v červnu 2015. Letos nás čeká velký úkol a to tento titul obhájit. Bližší informace získáte v záložce Ekoškola.

6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB

Vyučování na 6. základní škole  Cheb bylo zahájeno v roce 1970. Školu tvoří dva samostatné pavilony spojené prosklenou chodbou. Součástí je školní jídelna s družinou.

U budovy je také víceúčelový  areál se školním hřištěm.

Zřizovatelem školy je od ledna 2003 Město Cheb a škola je od tohoto data v právní subjektivitě.

Svojí polohou (nádraží, bazén, zimní stadion atd.) vyhovuje nejen žákům spádové oblasti, ale i dojíždějícím z širokého okolí. Budova školy a školní jídelny byla zateplena ve školním roce 2013/2014. V letošním školním roce byla dokončena rekonstrukce tělocvičny.

 

Webové stránky běží ve zkušebním provozu.

Děkujeme za pochopení...