Obsah

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Uplynul více než rok a opZápis do 1. třídět jsme na naší škole zapisovali budoucí prvňáčky. Děti, které k nám od září nastoupí do 1. ročníku, si ve dnech 5. a 6. dubna prověřily své dosavadní znalosti při zdolávání nenáročného testíku školní zralosti. Formou hravého dialogu si většinou dobře poradily s barvami, geometrickými tvary, zvířátky a šikovnější i se základy učiva 1. ročníku.

Při zápisu vládla dobrá nálada a na dětech bylo vidět, jak se do školy těší. Za svou šikovnost byly odměněny malým dárečkem.

Seznam přijatých žáků:

Rozhodnutí o přijetí

Fotografie naleznete na:

http://6zs.rajce.idnes.cz/Zapis_do_1._trid_2017/

logo

EKOŠKOLA

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. 6. základní škola v Chebu získala tento prestižní titul v červnu 2015. Letos nás čeká velký úkol a to tento titul obhájit. Bližší informace získáte v záložce Ekoškola.

6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB

Vyučování na 6. základní škole  Cheb bylo zahájeno v roce 1970. Školu tvoří dva samostatné pavilony spojené prosklenou chodbou. Součástí je školní jídelna s družinou.

U budovy je také víceúčelový  areál se školním hřištěm.

Zřizovatelem školy je od ledna 2003 Město Cheb a škola je od tohoto data v právní subjektivitě.

Svojí polohou (nádraží, bazén, zimní stadion atd.) vyhovuje nejen žákům spádové oblasti, ale i dojíždějícím z širokého okolí. Budova školy a školní jídelny byla zateplena ve školním roce 2013/2014. V letošním školním roce byla dokončena rekonstrukce tělocvičny.

 

Webové stránky běží ve zkušebním provozu.

Děkujeme za pochopení...