Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE6.B

Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Plevná

Kabinet: Výtvarná výchova (2. patro, č. dv. 15)

E-mail: plevna@6zscheb.cz

Zastupující třídní učitelka: Mgr. Sylva Kastnerová

Počet žáků: 27

Učebna číslo: 1